Distrikt Vest, Akutpladserne i Næstved, søger 1 sygeplejerske til primært dagvagt, med 2 aftenvagter på 4 uger, 37 timer ugentligt med arbejde hver 3. weekend.

Distrikt Vest team V3 er 24 Akutpladser, fortrinsvis for borgere med behov for rehabilitering/genoptræning, samt borgere med et stort plejebehov som skal vurderes i relation til evt. behov for plejebolig. Akutpladserne har til huse på Marskvej 20 B i Næstved.

Opgaverne løses koordineret og målrettet som en tværfaglig samarbejdsproces der indbefatter såvel borgere, pårørende som relevante fagfolk. Der skal tages udgangspunkt i mål formuleret i samarbejde med borgerne.

Du refererer til teamleder.

De tilbyder

et spændende og udfordrede job
et distrikt der arbejder med trivsel og det gode arbejdsmiljø
en åben og positiv arbejdsplads, der arbejder med værdier
at forskellighed anerkendes og anses som en styrke
dynamisk udviklende med fokus på borgeren
med trivsel og arbejdsglæde og vi udvikler os ved at lære og reflektere
Personlige kompetencer
mod på og evner at gå nye veje
kommer med kreative løsningsforslag, men arbejder samtidig også struktureret og målrettet
er god til at samarbejde

De forventer, at du

løser de opgaver inden for pleje, praktisk bistand og omsorg med udgangspunkt i den sygeplejefaglige tilgangsvinkel
anvender din stærkt funderede faglighed i den tværfaglige indsats
udarbejder handleplaner i elektronisk omsorgssystem, hvor såvel mål som delmål er klart formuleret, og hvor handlingerne er konkrete og tydeligt beskrevet og skaber kontinuitet for borgerne
implementerer rehabilitering i borgerens hverdagsliv
arbejder motiverende i forhold til borgerne og dine samarbejdspartner
vægter værdier som ansvar, dialog, professionalisme og respekt
vejleder og superviserer kolleger til hvilke ydelser der skal leveres og hvordan i den forbindelse sikre sig ydelserne er gennemarbejdede og koordinerede i det tværfaglige team.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 18 april 2021)

Foto: ABW