AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Tlf. 55 75 08 00
affaldplus@affaldplus.dk

AffaldPlus driver genbrugspladserne i Næstved, Herlufmagle, Mogenstrup, Fuglebjerg, Holme-Olstrup samt genbrugsbutikken kaldet PlusButikken.

Nedenfor finder du en oversigt over genbrugspladserne i Næstved:

affaldplus-næstved-genbrugsplads-300x200Næstved Genbrugsplads 
Fiskerhusvej 22
4700 Næstved
Tlf. 55 73 48 16
E-mail: ngbp@affaldplus.dk

Åbningstider
Mandag – fredag: 08.00 – 18.00
Lørdag – søndag: 09.00 – 17.00

Næstved Haveaffaldsplads 
Ved Fjorden 17
4700 Næstved
Tlf. 23 26 48 16

Åbningstider
Mandag – fredag: 08.00 – 18.00
Lørdag – søndag: 09.00 – 17.00

Herlufmagle Genbrugsplads 
Håndværkervej 24
4160 Herlufmagle
Tlf. 55 53 01 73
E-mail: hegbp@affaldplus.dk

Åbningstider
Mandag – tirsdag: 11.00 -18.00
Torsdag – fredag: 11.00 -18.00
Lørdag: 9.00 -15.00
Søndag (1. april – 31. oktober): 09.00 – 15.00

Fra og med den første søndag i april til og med den sidste søndag i oktober har genbrugspladsen søndagsåbent. De øvrige søndage henvises om søndagen til Næstved Genbrugsplads.

Mogenstrup Genbrugsplads 
Bøgesøvej 29
4700 Næstved
Tlf. 55 76 14 03
E-mail: mogbp@affaldplus.dk

Åbningstider
Mandag: 11.00-18.00
Onsdag: 11.00-18.00
Fredag: 11.00-18.00
Lørdag: 09.00-15.00
Søndag (1. april – 31. oktober): 09.00-15.00

Fra og med den første søndag i april til og med den sidste søndag i oktober har genbrugspladsen søndagsåbent. De øvrige søndage henvises om søndagen til Næstved Genbrugsplads eller Vordingborg Genbrugsplads.

Fuglebjerg Genbrugsplads 
Miljøvej 2
4262 Sandved
Tlf. 55 45 34 75
E-mail: fugbp@affaldplus.dk

Åbningstider
Tirsdag: 08.00 -18.00
Onsdag: 12.00 – 18.00
Torsdag: 08.00 – 18.00
Lørdag: 08.00 – 15.00

Holme-Olstrup Genbrugsplads 
Gartnervej 7
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 29 19
E-mail: hgbp@affaldplus.dk

Åbningstider
Mandag: 11.00-18.00
Onsdag: 11.00-18.00
Fredag: 11.00-18.00
Lørdag: 09.00-15.00

affaldplusHvad er AffaldPlus?
AffaldPlus er et affaldsselskab ejet af seks kommuner: Faxe, Ringsted, Slagelse, Sorø, Vordingborg og Næstved. Bestyrelsen består af to medlemmer fra byrådet/ kommunalbestyrelsen i hver af de seks kommuner. Der vælges en ny bestyrelse, når der er kommunalvalg hver fjerde år.

Borgere og virksomheder har adgang til at benytte alle genbrugspladserne. Man kan aflevere mere end 30 forskelllige typer affald fra haveaffald og papir til kemikalier og genanvendeligt pvc. Brugerne skal sortere affaldet hjemmefra og selv bringe det til genbrugspladsen, hvor det skal anbringes i de relevante containere. Herefter sørger AffaldPlus for, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt og ikke skader miljøet. Er du i tvivl om, hvordan du skal sortere affaldet, har AffaldPlus lavet en interaktiv sorteringsvejledning.

Anlæg Ved Fjorden
Foruden hovedkvarteret ligger Næstved Affaldsenergi og Næstved Genbrugsterminal Ved Fjorden.

Næstved Affaldsenergi afbrænder dagrenovation og brændbart affald. Anlægget blev taget i brug i 1983 og udbygget i 1994/96 samt i 2005. Anlægget forbrænder ca. 115.000 ton affald om året. Ved afbrændingen produceres el og varme. Forbrændingen producerer en rest i form af slagger, som efter sortering anvendes til vejbygningsformål. Næstved Affaldsenergi leverer 98 % af den fjernvarme, som Næstved Fjernvarmeværk forsyner sine forbrugere med. Heraf kommer 80-90 % fra forbrænding af affald.

Næstved Genbrugsterminal er AffaldPlus’ afdeling for genbrug af pap, papir og plast. Her håndteres årligt ca. 24.000 tons pap, papir og plast. Her modtages også de fortrolige papirer, der køres ind i aflåste containere. De indsamlede produkter bliver til et brugbart råmateriale, som papirindustrien i såvel ind- som udland bruger til fremstilling af papir.

Næstved Biobrændsel omsætter have- og parkaffald til kompostjord, der afsættes til private og erhverv.
sølvpartner

Del på sociale medier