AffaldPlus driver seks genbrugs- og haveaffaldspladser i Næstved Kommune. Her kan du som borger eller virksomhed aflevere dit affald. Herudover ligger der en genbrugsbutik samt et genbrugsbyggemarked i Næstved.

Herunder finder du en oversigt over genbrugs- og haveaffaldspladserne samt butikkerne i Næstved Kommune:

Fuglebjerg Genbrugsplads
Miljøvej 2

Herlufmagle Genbrugsplads
Håndværkervej 24

Holme-Olstrup Genbrugsplads
Gartnervej 7

Mogenstrup Genbrugsplads
Bøgesøvej 29

Næstved Genbrugsplads
Fiskerhusvej 22

Næstved Haveaffald
Ved Fjorden 17

PlusButikken
Elektrovej 2

PlusByg
Fiskerhusvej 25

Følg AffaldPlus på Facebook

Modtag månedligt nyhedsbrev fra AffaldPlus

Besøg AffaldPlus’ hjemmeside

Sorter dit affald hjemmefra
På genbrugspladserne kan du aflevere mere end 55 typer affald, derfor er det en god idé at sortere affaldet hjemmefra. Hvis du har brug for hjælp til sorteringen, så prøv Affalds-ABC’en. Her kan du søge på en bestemt affaldstype og få svar på, hvor du skal aflevere det.

Når du afleverer affald i sække, så husk at bruge klare plastsække. Affald i sorte sække og papirsække må ikke tages med ind på genbrugspladsen – heller ikke selv om du har tænkt dig at tømme affaldet ud i containerne.

Hvad sker der med affaldet?
AffaldPlus sørger for, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt og ikke skader miljøet. Vi har flere typer anlæg, hvor vi selv behandler affaldet, og det vi ikke selv kan håndtere, sender vi videre til samarbejdspartnere.

I vores PlusButikker, PlusByg og på vores PlusMarkeder sælger vi ting, som er for gode til at blive smidt ud. Det kalder vi for ’direkte genbrug’, og det er med til at udsætte affaldsbehandlingen og på den måde redde ressourcer.

Størstedelen af affaldet sendes til genanvendelse. Fra vores genbrugsterminal sender vi fx pap, papir og hård plast afsted. Affaldstyper som fx træ, jern og metal samt elektronik er også egnet til genanvendelse. Vores biobrændselsanlæg sørger for, at haveaffald bliver til biobrændsel. I alt genbruges eller genanvendes 78 % af affaldet fra genbrugspladserne.

Ca. 19 % af affaldet kan ikke genanvendes. Det bliver i stedet brændt på vores to affaldsenergianlæg og omdannet til el og fjernvarme. Vi har også et anlæg til behandling af madaffald indsamlet hos borgerne. Madaffaldet omdannes til ’pulp’, som er en form for grød, der afsættes til bioforgasning og senere biogas. Restproduktet fra den proces køres ud som gødning på markerne.

En lille del, under 3 %, kan hverken brændes eller genanvendes og må i stedet deponeres på et af vores to miljøanlæg.

Hvem er AffaldPlus?
AffaldPlus driver genbrugs- og haveaffaldspladser samt genbrugsbutikker i Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg Kommuner. Herudover driver vi forskellige affaldsanlæg og formidlingscentret, YderZonen, hvor børn og unge kan komme på ekspedition i affaldets verden og lære om, hvordan vi passer på vores miljø.

Vi er et offentligt affaldsselskab ejet af de seks kommuner. Vi skal ikke skabe overskud, men sørge for den mest miljørigtige behandling af affaldet for borgernes penge. Udover affaldet fra genbrugs- og haveaffaldspladserne, modtager vi husstandsindsamlet affald fra vores seks ejerkommuner. Vores fornemste opgave er at forvandle affald til nye ressourcer i form af råstoffer og miljøvenlig energi.

sølvpartner