ok klubberneOK-Klubben Næstved 

Mødested
Ærøvej 7C
4700  Næstved

Aktiviteter for pensionister
OK-Klubben i Næstved er en del af den landsdækkende ældreorganisation OK-klubberne i Danmark. Organisationen arrangerer talrige aktiviteter og rejser for ældre og er helt uafhængig af partipolitik og faglige interesser.

Fundamentet i foreningen udgøres af en stor gruppe frivillige, som sikrer, at arrangementerne fungerer upåklageligt. Det er en stor ulønnet indsats, som giver mulighed for at mødes med jævnaldrende.

Lokale ildsjæle
Den selvsupplerende bestyrelse skal til hver en tid omfatte 5-7 medlemmer, der suppleres af et varierende antal frivillige hjælpere og værter/værtinder.

Bestyrelsen skal sikre, at klubbernes administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til klubbernes formål. Hvis en klub stopper, skal dens formue med tilslutning fra samtlige medlemmer af respektive bestyrelse og med godkendelse af hjemkommunen anvendes til et tilsvarende socialt formål i organisationen.

Du kan se her, hvem der sidder i bestyrelsen. 

Klubber i klubben
OK-Næstved tilbyder aktiviteter fordelt på en række “klubber i klubben”, der typisk mødes på Ærøvej 7C:

Mandagsklubben arrangerer kortspil.

Tirsdagsklubben beskæftiger sig med håndarbejde, musik, stenslibning, stolegymnastik og folkedans. Man kan også bare snakke og hygge.

Onsdagsklubben arrangerer kortspil.

Mandagstræf giver mulighed for at opleve foredrag eller musikalsk underholdning i Sognegården ved Sct. Jørgens Kirke.

Strikkeklubben strikker til fattige børn, primært i Polen og Letland.

Bridge i OK giver mulighed for at nyde det klassiske kortspil Bridge.

benedikte0
HKH Prinsesse Benedikte

Historie og formål
Organisationen skriver sin historie tilbage til 1967, hvor den første danske OK klub blev stiftet af Arne Ginge. Oprindeligt hed de Omsorgs Klubber, som så senere blev forkortet til det mere mundrette og internationale udtryk “OK”.

I dag er OK Klubber spredt over hele landet. Der er tale om selvejende institutioner, der har som formål at arbejde for at tilvejebringe så gode forhold som muligt for ældre og handicappede medborgere.

Oprindeligt var adgangskriteriet, at man skulle være folkepensionist, men derudover kunne enkepensionister fra det fyldte 55. år og invalidepensionister uanset alder deltage i klubbernes aktiviteter.

I dag deltager også førtidspensionister og efterlønsmodtagere i klubbens mange aktiviteter.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte er protektor for OK Klubberne i Danmark.


sølvpartner