Talentskolen
Dansk Center for Kunstnerisk Talentudvikling
Skellet 29 (Ungdommens Hus)
4700 Næstved

Undervisningen foregår i:
Grønnegade Kaserne Kulturcenter
Grønnegade 10A
4700 Næstved
Tlf. 2545 1406

Følg Talentskolen på Facebook

Kunstneriske grundkurser
Vil du forfølge en drøm om en karriere indenfor kunstens verden, skal du kigge nærmere på Talentskolens tilbud. Talentskolen uddanner ambitiøse unge mellem 15 og 25 år i fagene teater/musical, forfatter, film/animation og kunst/design.

Kurserne varer tre år og er tilrettelagt med 10 timer og ugen, så de kan passes sideløbende med en ungdomsuddannelse eller et job. Der er tale om kunstneriske grundkurser på samme niveau som det allerede eksisterende MGK (musikalsk grundkursus). Kurserne danner bl.a. fundament til at søge optagelse på videregående kunstneriske uddannelser, som f.eks. Statens Teaterskole, Den Danske Filmskole og Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Optagelseskrav
På alle fire linjer kræves optagelsesprøve for at komme ind. Der optages 12 elever pr. linje pr. årgang. Adgangskravet er en bestået optagelsesprøve, der bedømmes af den interne linjekoordinator og en ekstern fagcensor. Der lægges vægt på ansøgerens evner og udviklingspotentiale samt motivation og studieegnethed.

Efter hvert år skal eleven bestå en årsprøve for at kunne fortsætte. For at blive indstillet til årsprøve skal eleven have deltaget i mindst 80 % af undervisningen. Afgangsprøven skal dokumentere at eleven behersker sit fag på et niveau som mindst svarer til en bestået optagelsesprøve ved en videregående kunstnerisk uddannelse.

Det koster 400 kr. pr. måned at gå på Talentskolen, der primært finansieres af Næstved Kommune.

Lokal forankring
Talentskolens ledelse består af en overordnet ledelse og fire afdelingsledere. Personalet kombinerer stor erfaring i de kunstneriske fag med en stærk tilknytning til Næstved.

Udover at bidrage til at etablere en national kunstnerisk fødekæde indenfor flere kunstarter har Talentskolen som formål at samarbejde med lokale kulturinstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser, foreninger og private aktører og i det hele taget spille en aktiv rolle i Næstved Kommune.

Hvad er talent?
Forskning tyder på, at talent ikke er enten medfødt eller tillært. Det er både medfødt og tillært med en stærk vægt på det tillærte. Kort sagt; øvelse gør mester. Talent handler om vilje, vedholdenhed, engagement og tålmodighed frem for medfødt særlig begavelse. Nogle kommer lettere til tingene end andre, men det er ikke nødvendigvis dem der ender med at blive stjerner. Det gør kun de ambitiøse.

På Talentskolen får de ambitiøse elever hyppige og højt kvalificerede tilbagemeldinger fra lærere og mentorer. Samtidig får de udviklet evnen til selvkritik og styrken til at blive ved med at øve sig trods fejl og mangler.

Undervisningsfilosofien bygger på forskning af den canadiske professor Françoys Gagné, der viser, at talentet er komponeret af flere kategorier: Naturlige evner, miljø, personlige egenskaber og selve talentudviklingsprocessen. Det stiller store krav til både elever og lærere.

Foto: Talentskolen

 


sølvpartner