Skal det være fiskenes forkæmper, naturens venner eller fuglenes beskyttere, der vinder dette års udgave af Næstved Kommunes Miljø- og Naturpris?

Prisen uddeles søndag d. 12. september kl. 10.30 i Rådmandshaven i Næstved by, som en del af det offentlige arrangement på Naturens Dag. Ved uddelingen deltager blandt andet borgmester Carsten Rasmussen, medlemmer af bedømmelsesudvalget og de tre bedst placerede kandidater.

En del af fejringen af Naturens Dag i Rådmandshaven Prisen uddeles som en del af det offentlige arrangement på Naturens Dag, som afholdes i Rådmandshaven. Arrangementet er fra kl. 10.00-16.00, og der er gratis adgang for alle.

Ved arrangementet deltager Danmarks Naturfredningsforening Næstved og Natur & Ungdom Sydsjælland med kriblekrable-aktiviteter, naturbingo, måske en kraniequiz, og der er mulighed for at bage pandekager over bål. Hos Dansk Ornitologisk Forening kan man lave fuglefoder og evt. fuglekasser. Hos Danmarks Jægerforbund kan man få smagsprøver på vildt, som tilberedes på dagen. Hjerteforeningen inviterer på travetur på Hjertestien i Herlufsholmskoven ca. kl.11.00 og kl.12.30.

Kriterier for at modtage prisen Prisen tildeles en organisation, forening, klub, virksomhed eller person, der har formået at integrere respekten for miljø og natur i sin virksomhed eller gerning – eller på anden vis har gjort en særlig indsats for miljøet og naturen i Næstved Kommune. Prisen kan både tildeles for en mangeårig indsats eller for en specifik aktivitet eller et event.

Kandidaterne til prisen Borgerne i Næstved har budt ind med gode kandidater til prisen. Bedømmelsesudvalget har i alt behandlet 17 forslag, som omfattede virksomheder, foreninger, institutioner, landbrug og borgere.

På den baggrund er de tre bedste blevet udvalgt. Disse består af:

Søren Grothe Petersen, formand for Sydsjællands Ørredfond Søren har i mange år arbejdet for at forbedre vandløbene i kommunen og styrke fiskebestanden. Han har særligt fokus på udsætning af ørred i samarbejde med de unge i FGU Midt- og Østsjælland.

Ørredfonden og Næstved Kommune har udlagt juletræer i Susåen for at skabe gydeplads og skjul for helt. Helten i Susåen er en unik fiskeart for Sjælland. I Danmark hører helten kun naturligt hjemme i Vestjylland.

Udover det rent praktiske med fiskeudsætninger arbejder Søren og Ørredfonden også på generelt at forbedre vandmiljøforholdene. Dette er bl.a. sket i Vandrådene og påvirkning af “Bekendtgørelse om fredningsbælter på Sjælland”.

Bedømmelsesudvalget lagde blandt andet vægt på, at Søren har stor faglig viden om naturen, fokus på at få aktiveret de unge og formidling af lystfiskere og vandmiljø. Søren bidrager til Fishing Zealand og deltager i vandrådsarbejdet. Godt lystfiskeri og god natur går hånd i hånd.

Tine og Tommy Nielsen, Hyllinge Tine og Tommy har i flere omgange købt jord omkring deres ejendom og omdannet dele af denne til natur. I alt er der plantet ca. 10.000 træer i området. Der er blandt andet etableret flere grønne ”åndehuller” i området, frugttræer med føde til de vilde dyr og etablereret to søer. Og en tredje sø er på vej.

Der er kommet et rigt dyreliv i området. Der har været en ynglende rørhøg ved en af søerne. Den byggede en kæmpe rede på to meter i diameter med siv fra rør fra søens vegetation. Søerne tiltrækker i det hele taget rovfugle, grågæs, blishøns, gråænder mv. Samtidig høres der ofte en større koncert fra søerne, når grøn frø mv. kvækker løs.

Bedømmelsesudvalget lagde blandt andet vægt på, at Tine og Tommy selv har taget initiativ til projektet og betalt af egen lomme. Der jages ikke på området af hensyn til dyrelivet. Uden borgerens initiativ var jorden nok blevet udnyttet til landbrug. Ved at omdanne jorden til natur, gives der afkald på den indtægt, jorden ellers kunne give.

Nina og Niels Rasmusen, Spjellerupgård Der er blevet etableret et stort vådområde ved Bjørnebækken i et godt samarbejde mellem ejerne af Spjellerupgård og Næstved Kommune. Vådområdet har skabt et rigt fugleliv. Der er ca. 100 forskellige fuglearter i området. Blandt andet sølvhejre, havørn, bramgæs, grågæs, traner og forskellige ænder, herunder den sjældne halsbåndstroldand. Samtidig er der fundet en god balance mellem offentlig adgang via sti og fugletårn, fortsat landbrugsdrift og hensyn til natur og dyreliv. Selve vådområdet er anlagt af Næstved Kommune.

Bedømmelsesudvalget lagde blandt andet vægt på, at Nina og Niels er gået meget konstruktivt ind i projektet, som er gennemført ved frivillig aftale. Projektet er et godt eksempel på et offentligt-privat-partnerskab. Samtidig kan offentligheden se projektet, og dermed kan det inspirere andre til at følge det gode eksempel. Endelig reducerer projektet kvælstofudledning.

Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe ved Ravnstrup Sø vandt sidste år Næstved Kommunes Miljø- og Naturpris. Pressefoto.