I fjernvarmebranchen er øjnene, over hele landet, rettet mod Næstved. Årsagen kunne sagtens være den store udvidelse Næstved Fjernvarme er i gang med, men grunden er denne gang en anden.

Næstved Fjernvarme er nomineret af brancheforeningen Dansk Fjernvarme til at modtage Fjernvarmeprisen 2020.

– Vi er åbenbart ikke de eneste, som har fået øje på, at det går rigtig godt med fjernvarmen her i Næstved, siger direktør for Næstved Fjernvarme Jens Andersen.

– Vi er meget stolte over at blive indstillet, især fordi årsagen til det er, at vi er gode til at skaffe vores kunder billig og miljørigtig varme, fortæller han.

I nomineringen af Næstveds varmeleverandør står der:

”Næstved Fjernvarme er bl.a. indstillet til Fjernvarmeprisen 2020 for deres strategiske og målrettede indsats omkring brug af data til energioptimering i fjernvarmenettet og hos den enkelte forbruger.

Det har haft en stor positiv effekt både på den grønne-, men også den økonomiske bane, hvor varmeprisen de seneste 10 år er faldet med 14 procent.

De har bl.a. indført en motivationstarif, hvor kunder med dårlig afkøling skal betale ekstra for energien. Omvendt bliver der givet rabat til kunder med god energiudnyttelse. Indtægten fra motivationstariffen blev brugt på ansættelse af en energirådgiver, der hjælper forbrugeren til at imødegå problemer med dårlig afkøling, hvilket har skabt økonomisk incitament til at udbedre dårlige fjernvarmeinstallationer.

De har også investeret i et timeaflæst målersystem, der på dagsbasis stiller målerdata til rådighed for kunden til egenkontrol og opfølgning. Det er et helt uundværligt arbejdsredskab til at udføre energioptimering hos den enkelte forbruger.

Næstved Fjernvarme har været på en rejse og udviklet sig fra at være traditionel varmeleverandør til leverandør af komfort. Derudover arbejder de bl.a. aktivt med FN’s Verdensmål i deres strategiarbejde. ”

Afgørelsen om, hvem der modtager Fjernvarmeprisen 2020, falder i slutningen af oktober.

Direktør Jens Andersen er stolt af nomineringen til Fjernvarmeprisen 2020. Vinderen offentliggøres i slutningen af oktober. Foto: Jesper Voldgaard