Revision og skatterådgivning i Næstved
Revisor Uffe Berg er kvalitetsbevidst revisor for en lang række store og små virksomheder. Firmaet kan hjælpe med alt fra almindelig revisorrådgivning til regnskabsassistance og gennemgang af årsregnskaber.revisor

Du kan også få hjælp til bogføring, momsafregning, bogholderi mv. Især håndværksmestre og mindre forretningsdrivende indleverer typisk alle bilag til firmaet i Næstved, som så forestår bogføringen og udarbejdelse af regnskabet.

Revisionen skal sikre, at det aflagte regnskab giver et retvisende billede. Også foreninger og fonde skal kontrollere, at anvendelse af ressourcer er i overensstemmelse med gældende regler, og at anvendelsen sker på en effektiv måde.

Sparringspartner for ledelsen
Revisorfirmaet Uffe Berg tager altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds behov. Samarbejdet sker på basis af et aftalebrev over det arbejde, virksomheden selv ønsker at udføre, og hvilket arbejde revisor skal udføre. Et tæt samarbejde med din revisor sikrer dig orden i regnskaber og økonomi samt kompetent revisorrådgivning, hvilket er fundamentet for en sund virksomhedsdrift.

Revisor Uffe Berg er i det hele taget sparringspartner for ledelsen omkring mange større økonomiske beslutninger. Din virksomhed kan få rådgivning om budgettering og selskabsstiftelse, eksempelvis i forbindelse med omstrukturering og rekonstruktion.

Skatteoptimering 
Ud over selve revisionen hjælper Revisor Uffe Berg med at udarbejde skatteregnskab. Skattereglerne er komplekse, og der kan være mange penge at spare ved at rådføre sig med en ekspert på skatteområdet.

aftale

Revisor Uffe Berg er “Master i Skat” – Danmarks eneste specialiserede og forskningsbaserede efteruddannelse indenfor skatteområdet. En Master i Skat giver ekspertise i erhvervsbeskatning, selskabsbeskatning, international skatteret, kapitalgevinster og moms.

Du kan bl.a. få rådgivning om koncernforhold, generationsskifte, international skat, udstationering, grønne afgifter, momsrefusion og meget mere. Revisor Uffe Berg rådgiver endvidere om de skattemæssige aspekter ved indtræden/opløsning/udtræden af selskaber og personlige virksomheder.

Skatterådgivningen har som mål, at virksomheden tilrettelægger sin økonomi, investeringer og opsparing optimalt.

Har du fået en skatte- eller afgiftssag på halsen, vil Revisor Uffe Berg kunne rådgive dig, om det kan svare sig at bringe sagen videre fra SKAT til skatteankenævn eller landskatteretten.

Rådgivning af iværksættere
Står du for at skulle stifte en virksomhed, eller er du allerede gået i gang, kan det også betale sig at søge assistance. Revisor Uffe Berg kan hjælpe med at igangsætte din forretningsplan og kvalitetstjekke dit budget- og likviditetsbudget, med beregning af det behov som din virksomheden vil have i de første par år.

Som iværksætter kan du også få vejledning i selskabsform, skat, moms, administration, bogholderi og regnskab. Læs mere her. 

Revisor Uffe Berg 
iværk-300x1691[1]Leif Panduros Vej 16
4700 Næstved
Tlf. 55 77 74 30
uffeberg@uffeberg.dk

Åbningstider
Kontakt Revisor Uffe Berg. Det er muligt at træffe aftale om et møde aftener og weekender.