Holsted Skole er den bedste skole i Næstved, ifølge CEPOS’ analyse af landets skoler. Tænketanken har målt undervisningseffekten på ialt 1382 folkeskoler, privatskoler og efterskoler, og Holsted Skole  er placeret som nr. 191. På andenpladsen – i Næstved – er Vor Frue Skole.

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2 har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet.

Nogle skoler formår at løfte eleverne en halv karakter højere, end man skulle forvente, mens andre ligger en halv karakter under det forventede. Dog ligger langt de fleste skoler mellem +0,3 og -0,3.

Analysen konkluderer i øvrigt:

  • Der er ingen statistisk sammenhæng mellem kommunernes udgift pr. elev og elevens resultat-løft.
  • Kommunernes gennemsnitsomkostninger pr. elev i grundskolen er 61.782 kr. Langeland kommune bruger 93.805 kr. pr. elev, mens Næstved kommune bruger 46.770 kr. – under det halve.
  • Hvis alle skoler brugte samme udgift pr. elev som den kommune, der bruger færrest penge, ville samfundet behøve 10 mia. kroner færre til folkeskolen. Det beløb er endda vokset siden 2010, selv om udgifterne pr. elev realt er reduceret en smule.