Brænder du for økonomi og har du styr på OPUS? Har du gode ideer, sans for detaljen og arbejder du struktureret? Så vil de gerne have dig med på holdet!

Næstved Kommune søger en økonomikonsulent primært til den administrative del af undervisningsområdet og administrative funktioner på øvrige politikområder (fagområder). Stillingen er organisatorisk placeret i Center for Koncernservice i Team Økonomistyring, som bl.a. løser opgaver indenfor budget, opfølgning, regnskab, analyse og økonomistyring.

De er 20 medarbejdere og en teamleder i teamet og i hele centret er vi 4 teams og ca. 100 medarbejdere.

Som økonomikonsulent på undervisningsområdet vil du sammen med den anden økonomikonsulent på undervisningsområdet være kontaktperson for Center for Dagtilbud og Skole. I vil i tæt samarbejde med fagcentret og de 6 distriktsskoler og Ungdomsskolen skulle løse opgaver i tilknytning til den løbende økonomistyring, herunder vil du bl.a. få ansvaret for indberetning af budgetter, bogføring af udgifter mellem skoler, håndtering af indkøbsbesparelser, udarbejdelse af budgetopfølgninger og lettere beregninger.

Derudover skal du deltage i skoleårets planlægning (økonomiske centrale del), trække økonomirapporter til eksternt og internt brug mv.

Udover opgaverne på undervisningsområdet vil du skulle løse en række andre administrative opgaver for andre politikområder. Disse opgaver er fx udmelding af rammer til virksomhederne, diverse budgetindberetninger og bogføringer, anlægsaktiver, afstemning, refusion, kontroller mv.

De tilbyder:

Et godt og uformelt arbejdsmiljø, hvor der er travlt; men plads til kollegial sparring.
Engagerede og kompetente kolleger, der sætter en ære i god økonomistyring samt faglig og kompetent rådgivning.
Selvstændigt ansvar for dine opgaver.
Både udadvendte og indadvendte konsulentfunktioner.
Gode muligheder for individuel udvikling.

De forventer, at du:

Har erfaring med offentlig økonomi samt kendskab til OPUS økonomi.
Arbejder struktureret og bevarer overblikket.
Har bestået, er i gang med eller vil påbegynde kommunom.
Kan Excel på almindeligt brugerniveau.
Har en løsningsorienteret og imødekommende tilgang og kan forholde dig kritisk til økonomistyringen.
Har flair for at servicere og samarbejde på flere niveauer af organisationen.
Kan arbejde selvstændigt og samtidig være en aktiv medspiller i dit team og i centret.
Kan kommunikere og formidle mundtligt og skriftligt.
Kan trives i en travl og til tider uforudsigelig hverdag.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 10 februar 2021)

Foto: ABW