Herlufsholm, 29. august | Efter en sommerferie, hvor rektor Flemming Zachariasens afsked ganske pludseligt blev annonceret og jagten på en ny frontfigur til landets ældste kostskole indledt, er det nu igen blevet hverdag på Herlufsholm Skole. Elever i lyseblå skjorter befolker igen klasseværelserne, sovesalene og tennisbanerne (til langt ud på aftenen), de nye årgange i grundskole og gymnasie har været afsted på introture, og alt går sin vante gang, som det har gjort på skolen i århundreder. Næsten alt, i hvert fald.

Kransekagefiguren
De ugentlige morgensamlinger administreres nu af den konstituerede rektor Mikkel Kjellberg, der har været ansat på Herlufsholm siden 1999 og været tilknyttet skoleledelsen siden 2005, senest som gymnasie- og uddannelsesleder.

Pressefoto
3.g hilser på konstitueret rektor Mikkel Kjellberg.

Nu har han også fået til opgave at sørge for at skolen fungerer i det daglige, indtil den kommende rektor er fundet. Processen er i fuld sving, og ansøgningsfristen er formelt allerede overskredet. Planen er, at en ny Heis (herloviansk navn for rektor) er flyttet ind i rektorboligen og klar til at begynde sit virke senest d. 1. januar 2020.

Den kommende rektor vil skulle fortsætte arbejdet med at implementere en ny storstilet plan, der er udarbejdet på baggrund af dialog med skolens ansatte, elevernes forældre og alle de tidligere elever, der selv har ønsket at medvirke. Arbejdet har indtil videre medført, at Herlufsholm har sat nye ord på vision, mission og værdier og igangsat en række initiativer, der skal være med til at ruste eleverne endnu bedre til voksenlivet og de udfordringer, de kommer til at stå overfor.

Personlig udvikling gennem globalt udsyn
Der er nok mest tale om kosmetiske forandringer, når de gamle værdier faglighed, engagement og ansvarlighed nu er udvidet til personlig udvikling, livslang læring, social ansvarlighed og globalt udsyn. Det er de temaer, der går igen i dialogen med mange af de tidligere elever, når de evaluerer deres tid på skolen og ser tilbage på en skolegang, der rummer andet og langt mere end bare faglig stræben.

1.g holder aktivitetsdag på sportspladsen ved Herlufsholm.

Herlufsholm vil gerne uddanne verdensborgere, som er initiativrige, empatiske og kulturelt velbevandrede, og derfor har man allerede i mange år sendt elever rundt i verden på udvekslinger, konferencer og projektrejser, hvor de som frivillige har arbejdet til fordel for udsatte lokalmiljøer. Det handler om at tage ansvar, udvise lederskab og gøre en forskel. At forstå verden og dens problemer og muligheder. Det gør mere for den personlige udvikling, end skolebøgerne nogensinde kommer til.

Skolebøgerne er dog ikke helt gemt væk. Herlufsholm er stadig ganske godt med, hvad angår karaktergennemsnit og løfteevne. Seneste årgang af studenter præsterede et snit der tangerede det bedste i skolens historie, ligesom IB-årgangen scorede fire points højere end verdensgennemsnittet. Et ensidigt fagligt fokus rækker dog kun så langt. Som grundlæggerne Herluf Trolle og Birgitte Gøye bekendtgjorde for 454 år siden, så må man være både dannet og uddannet for at kunne opnå sit fulde potentiale. Det har været fundamentet for skolegangen på Herlufsholm lige siden.

Kulturforståelse skaber løsninger
Tirsdag (d. 27/8) havde Herlufsholm besøg af en delegation fra SOS Børnebyerne, som skolen har støttet løbende med indsamlinger siden 1996. Blandt gæsterne var tre kvinder fra Børnebyen i Eldoret, Kenya: Ms. Jenifer Ogutu, der er koordinator for indsatsen og to tidligere beboere, der i dag studerer på videregående uddannelser i Kenya – en mulighed, de næppe ville have haft uden støtteprogrammerne.

Årets fugleskydning var en våd affære

De tre kenyanere var taget til Herlufsholm for at opleve og lære om demokrati og uddannelsessystem i Danmark, og de havde en lærerig dag sammen med klasserne 1.x og 2.b, som holdt oplæg og omvendt spurgte interesserede ind til vilkårene og mulighederne for unge kvinder i Afrika. Salisa Nielsen fra 1.x kunne desuden overrække en donation på 31.000 kr.- til Jenifer Ogutu til det fortsatte arbejde med Kenyas udsatte børn.

Det er et eksempel på de kulturmøder og –udvekslinger, som spiller i vigtig rolle i det globale udsyn på Herlufsholm. Det handler ikke kun om at samle penge ind, men om en gennemgående nysgerrighed og interesse for andre kulturer og steder i verden. Når elever fra Herlufsholm tager til Indien for at assistere i oprettelsen af screening-centre for øjenlidelser til lokalbefolkningen eller er med til at bygge børneinstitutioner i Ecuador og skoler i Marokko, så er det et skridt på vejen mod en fremtid som verdensborgere, der tager initiativ og ansvar for at skabe løsninger på tværs af grænser og kulturer.

Og det er der i høj grad brug for.

Del på sociale medier