Næstved Kommune har været i gang med svejseværk og vinkelslibere og bygget et nyt værktøj. Det skal hjælpe vandmiljøet i åerne ved at bekæmpe sumpplanten grenet pindsvineknop. Maskinen er noget af en sjællandssensation, da det er første gang den bruges øst for Storebælt.

For at sikre en alsidig natur i kommunens åer har kommunale medarbejdere bygget en grødepincet efter design fra Aarhus Kommune. Pincetten kan effektivt fjerne den grenede pindsvineknop, som efterhånden optager alt for meget plads i åerne og kvæler de øvrige planter.

Gennem de seneste 10 år har bestanden af pindsvineknop vokset sig større og større, og problemet er, at planten kvæler sine omgivelser. Det betyder, at de rigtige vandplanter i åerne forsvinder og dermed også vandløbsdyr og fisk.

Et nyt våben
For at komme pindsvineknoppen til livs har Næstved Kommune som den første på Sjælland derfor selv bygget en grødepincet.

– Fordelen ved dette nye våben er, at her fjerner vi hele planten med rødder, så den ikke har muligheder for at genskyde og fylde vandløbet op igen. Metoden betyder, at sten og grus forbliver på vandløbsbunden og kun sand og slam følger med rødderne op på land. Det betyder, at fiskene og vandløbsdyr, der lever og yngler på bunder af åerne, bliver forstyrret så lidt som muligt, fortæller Palle P. Myssen biolog i Næstved Kommune, der også glæder sig til at se den naturlige danske vandløbsflora trives i vandløbene igen.

Bedre arbejdsforhold for åmænd
De maskiner som kommunens åmænd normalt bruger for at skære grøde i vandløbene er ikke optimale til at bekæmpe denne hurtigt voksende sumpplante, fordi den sætter nye skud helt nede fra rødderne og derfor meget hurtigt skyder friske blade frem som erstatning for de afskårne. Det betyder, at hverken manuel- eller traditionel maskinbeskæring med en såkaldt mejekurv får fat i problemets rod.

Med den nye maskine får åmændene fat helt nede omkring plantens rod, og samtidig løfter maskinen planterne helt op på bredden, så åmændene ikke skal foretage så mange tunge løft, når de er ude og grødeskære de godt 100 km offentlige åer.

Fakta om grenet pindsvineknop
Planten har fået sit specielle navn, fordi dens frugter er runde og har pigge. Planten er hjemmehørende i Danmark og er egentlig en sumpplante, som også trives i lavtvandende vandløb. Modsat mange andre vandplanter skyder pindsvineknoppen nye skud direkte fra rødderne og forgrener sig derfor voldsomt, selvom den bliver klippet i toppen. Det betyder, at den spærrer for vandet, samler sand og mudder om sine rødder og skygger for alle de øvrige vandplanter, så de kvæles og dermed ødelægger den naturlige balance i åerne.

Det er ikke svært at gætte, hvorfor planten har fået sit navn. Foto: Næstved Kommune.
Del på sociale medier