På baggrund af Næstved Kommunes målrettede arbejde med udvikling af Næstved Bymidte, har Realdania valgt at støtte et af de konkrete projekter fra Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte. Det drejer sig en trappe på Kvægtorvet, der både er tænkt som opholdssted og plads til aktiviteter og arrangementer. Projektet er en del af Realdanias indsats “Hovedbyer på forkant”, som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte.

Som et led i Realdanias indsats “Hovedbyer på forkant” har foreningen valgt at støtte planerne for udvikling af en ny pladsdannelse og siddetrappe ved Kvægtorvet med op til 3,5 mio. kr. Støtten forudsætter en minimum tilsvarende lokal medfinansiering, som Byrådet allerede har afsat.

– Det er fantastisk at opleve, hvordan vores arbejde med at styrke bymidten også bliver anerkendt uden for kommunens grænser. Med midlerne fra Realdania får vi de mest optimale muligheder for at lave et sted, som i den grad kan bidrage med mere liv i bymidten. Vi kan skabe et byrum, som man i langt højere grad vil kunne bruge som opholdssted og til arrangementer frem for som nu, hvor Kvægtorvet ofte bliver et sted, som man går igennem eller parkerer sin bil. Man kan sige, at Kvægtorvet bliver et sted, man opsøger, frem for et sted som man blot passerer, fordi man er på vej et andet sted hen, lyder det fra Daniel Lillerøi, formand for Plan- og Erhvervsudvalget.

Projektchef i Realdania, Björn Emil Härtel Jensen siger: “Den strategiske bymidteplan for Næstved danner grundlag for at styrke byen som en vigtig handelsby i regionalområdet. Byrumsprojektet vil bidrage til at gøre det nordlige ankomstpunkt mere indbydende og styrke oplevelsen af bymidten som et attraktivt indkøbssted. Derudover vil projektet også være til at styrke nærmiljøet om nogle af Næstveds stærke kulturfunktioner. Vi glæder os til at se projektet realiseret.”

Fakta om “Kvægtorvet – platform for nyt liv i Næstved Bymidte”
Næstved Kommune har siden 2014 målrettet arbejdet med udviklingen af Næstved Bymidte. Dette arbejde resulterede i 2016 i Udviklingsstrategi for Næstved Bymidte, som bl.a. redegør for perspektivet i at udvikle området ved Kvægtorvet. Ved budgetforhandlingerne i 2018 afsatte byrådet 25 mio. kr. til udvikling af bymidten for de følgende 10 år, heraf blev 6 mio. kr. afsat til udviklingen af en pladsdannelse og siddetrappe ved Kvægtorvet. 500.000 kr. skal bruges i 2019 til at udvikle og tegne projektet, mens de resterende skal bruges i 2020 til anlæg.

Hovedbyer på forkant
I indsatsen “Hovedbyer på forkant” fokuser Realdania på at styrke hovedbyerne i landets yder- og landkommuner (LAG-kommunerne). Formålet er at få eksempler på, hvordan byerne kan vende udfordringen med tomme lejemål og overskydende kvadratmeter i bymidten til en mulighed for at skabe nyt liv og stærk identitet – ikke bare i hovedbyen, men hele lokalområdet. Realdania har haft to ansøgningsrunder under Hovedbyer på Forkant. I første runde kunne der søges om støtte til fysiske projekter og udviklingen af strategiske planer. I anden runde kunne der alene søges om støtte til fysiske projekter. Næstved Kommune har som 1 af 6 byer i anden ansøgningsrunde modtaget tilsagn om støtte.

Realdania har afsat i alt 73 mio. kr. til kampagnen Hovedbyer på forkant.

Læs mere om kampagnen Hovedbyer på forkant her.

Foto: Næstved Kommune.
Del på sociale medier