Siden 1994 har Næstved Museums arkæologer fulgt arbejdet med de fire ringveje omkring Næstved og med afslutningen af Ring Syd i 2017 er ringen nu sluttet.

I nyeste nummer af Liv og Levn præsenterer museets arkæologer 11 af de mest spændende og interessante arkæologiske lokaliteter som er udgravet i forbindelse med anlæggelsen af de fire ringveje.

Artiklerne er tænkt både som formidlende af de enkelte lokaliteter men også som perspektiverende i forhold til den store mængde arkæologisk viden jorden indeholder.

De mange varierende udgravninger giver et rigtig godt overblik og belyser fortiden omkring Næstved på den bedste måde.

De 11 lokaliteter er alle udgravet og de omfatter forskellige dele af fortidens perioder – lige fra stenalderens bosættelser langs Susåen med fund af flot dekoreret keramik over jernalder gårdene med deres store 20 m lange langhuse og frem til middelalderens bygninger hvor anvendelsen af teglsten og brugen af mønter er blevet almindelig.

Foto: Redaktør Kasper Stjernqvist fremviser stolt nyeste nummer af Liv og Levn. Taget af Jens Olsen, Museum Sydøstdanmark