Fire broer skal opgraderes mellem Næstved og Vordingborg, så der kan være plads til kørestrømsanlæg i forbindelse med den kommende elektrificering af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted og Holeby.

Det er broerne på Lundbyvej i Lundby, Lov landevej i Lov, Næstvedvej i Vordingborg og Præstøvej ved Næstved der er for lave. Derfor rives de ned og bygges højere, så der bliver plads til de kommende kørestrømsanlæg.

Visualisering Ny Næstvedvej i Vordingborg. Foto: Banedanmark

“Det er fire gamle broer, der ikke er dimensioneret til den højere frihøjde, der skal være for at kunne etablere kørestrømsanlæg. Derfor river vi broerne ned, og bygger nye op samme sted,” siger Klaus S. Jørgensen, fung. projektdirektør for Ringsted-Femern Banen i Banedanmark.

“Det er desværre sådan, at når vi skal rive broer ned hen over jernbanen, så er det nødvendigt at spærre for vej- og togtrafikken, imens vi udfører arbejderne. For at minimere generne for togpassagererne mest muligt har vi pakket arbejderne, så vi kun skal arbejde i weekenden, dog i døgndrift.”

Det betyder, at der vil være indsat togbusser fra fredag aften til mandag morgen i de to første weekender i januar. Lokalt vil der være omlægninger af vejtrafikken i længere tid.

Broarbejderne er en del af en større bropakke på i alt 52 broer på Sjælland og Lolland-Falster, hvor eksisterende broer over banen skal forhøjes, udvides, ombygges eller fornyes mellem Ringsted og Holeby.

Når broerne er færdige, vil de være parat til kørestrømsanlæg, dobbeltspor og højere hastighed på hele strækningen mellem Ringsted og Holeby.

Trafik
Busser erstatter tog mellem Næstved og Nykøbing F. fra:

• Fra fredag aften den 5. til og med den 7. januar
• Fra fredag aften den 12. til og med den 14. januar

Hold dig opdateret om din rejse på Rejseplanen eller på dsb.dk

Nye broer åbner
Broerne på Tyvelsevej og Ravnstrupvej ved Glumsø samt broen på Flintingevej ved Toreby på Falster åbner med udgangen af 2017.

Lokale trafikomlægninger
Lov Landevej er allerede spærret for trafik, og vi er i gang med at bygge en ny bro, så den igen kan åbne for vejtrafik omkring 1. februar.

Lundbyvej bliver spærret for trafik fra tirsdag den 2. januar. Når den gamle bro er fjernet, begynder vi at bygge en ny bro op samme sted. Den nye bro forventes færdig inden udgangen af 2018. Indtil Lov Landevej åbner, bliver der omkørsel for tung trafik ad Københavnsvej/Ring Syd. Cyklister og fodgængere kan komme under banen ad Lundby Hovedgade.

Næstvedvej lukker for trafik torsdag den 4. januar. Det nye vejanlæg åbner i slutningen af januar. Indtil da vil der være permanent omkørsel for bilister via Orevej eller Københavnsvej/Brovejen, mens cyklister og fodgængere gennem hele perioden kan benytte en midlertidig sti over banen.

I weekenden 12.-14. januar er Orevej indskrænket til én vejbane.

Præstøvej bliver spærret for trafik fra tirsdag den 2. januar og herefter vil det ikke længere være muligt at komme over banen. Når den nye bro åbner sidst på året 2018, vil det være en ren stibro for gående og cyklister.

Fakta

• Anlægsarbejderne er et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen, den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby, der finansieres af A/S Femern Landanlæg. Opgraderingen af banen er en del af det samlede Femern Bælt-projekt, som også omfatter kyst-kyst-forbindelsen mellem Rødby og Femern

• Ringsted-Femern Banen vil sammen med Den nye bane København-Ringsted give markante tidsbesparelser for togpassagererne. Det vil i fremtiden være muligt at rejse fra Nykøbing Falster til København på ca. en time. I dag er rejsetiden lidt over halvanden time

• Femern Bælt-projektet er Danmarks største infrastrukturprojekt med et samlet budget på godt 62 mia. kr.

Del på sociale medier