Direktør Per B. Christensen fylder 60 år den 25. maj

Per B. Christensen, direktør i Næstved Kommune og formand for Akkrediteringsrådet for de videregående uddannelser, fylder 60 år den 25. maj 2016.

52d8d6_Per_B._Christensen_2016[1]På gangene i Næstved Kommune, hvor han har sin daglige gang, bliver han blot kaldt Per B. Andre steder er han formentlig bedst kendt under sit fulde navn. Per B. Christensen, direktør i Næstved Kommune og formand for Akkrediteringsrådet, fylder 60 år den 25. maj.

Arbejdet

Per B. Christensen voksede op på Lolland, hvor han blev familiens første student. Han har altid været optaget af uddannelse, og det kom derfor ikke som en overraskelse for nogen, at han valgte at gå lærervejen. Per B. Christensen blev derfor lærer fra Vordingborg Seminarium i 1981, og det er også uddannelse, som han har beskæftiget sig med lige siden, om end han hurtigt er steget i graderne.

Allerede som 26-årig, i 1982, fik Per B. Christensen nemlig sit første lederjob i Maribo Ungdomsskole, og tre år senere blev han udviklings- og kontorchef i Uddannelses- og Kulturforvaltningen i det daværende Storstrøms amt. Her var han indtil 1998, hvor han fik sin første direktørpost i Næstved Kommune, og hvor han har været siden.

De seneste godt 18 år har Per B. Christensen haft forskellige direktørposter i Næstved Kommune, nu børne- og kulturdirektør. Gennem sine direktørposter har Per B. Christensen bidraget aktivt til udviklingen af Næstveds uddannelses- og kulturliv, bl.a. gennem udviklingen af kulturinstitutionerne Grønnegades Kaserne, Rønnebæksholm, børnekulturen i Næstved samt Næstved Uddannelsesråd. For tiden er det planlægningsarbejdet af et nyt vandkulturhus i Næstved, der er på dagsordenen.

Formands- og bestyrelsesposterne

Lokalt sidder Per B. Christensen i en række bestyrelser for uddannelsesinstitutioner, bl.a. som formand for Social- og Sundhedsskolen på Sjælland og for Næstved Uddannelsesråd. Han er desuden medlem af bestyrelsen for Næstved Gymnasium. Derudover har han har tidligere været tilsynsførende med grundskolen på Herlufsholm og har tidligere siddet i bestyrelsen for University College Sjælland, som han fortsat repræsenterer i et internationalt udvalg om læreruddannelsen.

Derudover beklæder Per B. Christensen, og har beklædt, en række poster på den nationale og regionale uddannelses- og kulturscene. Fra 2001-2009 var han formand for de kommunale børne- og kulturdirektører (Børne- og Kulturchefforeningen), og han var herefter medlem af Børnerådet i 2010-12. Per B. Christensen har også været medlem af Regeringens tænketank vedrørende integration og har siden 2014 været medlem af A. P. Møller-fondens vurderingsudvalg vedrørende folkeskolemilliarden til kompetenceudvikling.

Per B. Christensen har haft en række formandsposter vedrørende de videregående uddannelser. Aktuelt er han formand for Akkrediteringsrådet, der akkrediterer videregående uddannelsesinstitutioner og uddannelser, og han var også formand for det udvalg, der i 2012 kom med forslaget til den nuværende læreruddannelseslov. Herudover har han været formand for Rådet for Professionsuddannelser og Erhvervsakademiuddannelser og formand for et videnscenterpanel vedrørende de samme uddannelser.

Derudover sidder Næstved-direktøren i en række bestyrelser for uddannelsesinstitutioner. Han er bl.a. næstformand for Center for Offentlig Kompetenceudvikling og medlem af bestyrelsen for Hovedstadens Ordblindeskole.

Ud over hjertebarnet, uddannelse, er Per B. Christensen også optaget af kulturforhold – lokalt som centralt. Han var bl.a. medlem af den internationale jury, der pegede på Aarhus som europæisk kulturhovedstad i 2017, og han er ligeledes medlem af bestyrelsen for Det Nationale Videnscenter for Historie i Jelling.

Fritiden

Når Per B. Christensen ikke er på arbejde i Næstved Kommune eller laver bestyrelsesarbejde, er han helst sammen med sin familie i Tågeby på Sydsjælland, hvor han bor. Det er heller ikke utænkeligt at finde ham i haven, på en løbetur, på rejse, eller med hovedet begravet i en bog om hans store interesser: tysk historie, kultur, politik og sågar også fodbold. Der bliver også tid til foredrag og artikler om ledelse og uddannelse samt jobbet som boganmelder på tidsskriftet “Danske Kommuner” og redaktør af den lokale idrætsforenings medlemsblad i Mern.

Den runde fødselsdag bliver fejret på dagen under private forhold for inviterede gæster.

 

 

Del på sociale medier