Kan du varetage visitationsopgaver på sundheds- og ældreområder? Og vil du være med til at videreudvikle den helhedsorienterede rehabiliterende indsats i en af Sjællands førende kommuner? Så er det lige dig de søger.

Center for Sundhed og Ældre, søger lige nu en visitator til at varetage anmodninger om personlig- eller praktisk hjælp, sygepleje, træning og ældre- eller plejeboliger. Har du overblik og god dømmekraft samt gode samarbejds- og beslutningsevner og er du serviceminded, så er det lige dig de søger til deres ledige stilling.

Om jobbet

I Center for Sundhed og Ældre tager de afsæt i borgeren som samarbejdspartner og medskaber af det sammenhængende rehabiliterende forløb, allerede ved første møde med Næstved Kommune.

De søger en visitator til Team Omsorg og Rehabilitering (TOR), til at varetage sagsbehandling hos borgere med længerevarende forløb, i et team af 11 erfarne kollegaer.

Dit daglige arbejde består af udredning og visitering ift. Service- og Sundhedsloven, herunder rehabilitering, hjælpemidler, hjemmepleje, sygepleje, træning, boliger, nødkald, kørselsordninger og midlertidige pladser.

De arbejder blandt andet med at udvikle

Det velkoordinerende borgerforløb – med fokus på at skabe sammenhæng og kvalitet i indsatserne i et rehabiliterende perspektiv.
At borgeren, så vidt muligt, betjenes af 1 visitator.
Styrkelse af integration og koordinering af opgaver med fokus på det tværorganisatoriske og tværsektorielle samarbejde.
Det tværfaglige samarbejde og bred sagsbehandling med borgeren som samarbejdspartner.

Om dig

Du har en sundhedsfaglig baggrund som fx ergo-, fysioterapeut eller sygeplejerske.
Du er grundlæggende positiv og ser muligheder frem for begrænsninger.
Du leverer en helhedsorienteret indsats til borgerne.
Du brænder for sundheds- og ældreområdet.
Du har stærke skriftlige, mundtlige og digitale kompetencer.
Du evner at arbejde struktureret.
Du er i stand til at overskue helheder også i komplekse situationer.
Du har interesse og forståelse for at forvalte gældende lovgivning og politisk vedtaget serviceniveau.
Du er af natur udviklingsorienteret og tænker grundlæggende rehabilitering.
Du er teamplayer og evner at samarbejde konstruktivt, tværfagligt, tværsektorielt og kan indgå professionelt i teamet, også når der er forskellige perspektiver på behov og løsninger.

De tilbyder

et spændende og udfordrende job.
engagerede, kompetente og humoristiske kollegaer.
et team i udvikling.
et center i løbende udvikling af egen praksis.
en ledelse, der arbejder målrettet og visionært.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 25. januar 2021)

Foto: ABW