Næstved Biobrændsel – en del af AffaldPlus – modtager ca. 53.000 tons haveaffald om året. Heraf bliver de 11.000 tons til biomasse, som bruges til at fremstille el og fjernvarme, mens 32.500 tons ender som råkompost på landbrugsjord – resten fordamper.

Foto: AffaldPlus