Foreningen Norden, Næstved-Fladså afdeling afholder Generalforsamling og temaaften om GRØNLAND

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00

Den ordinære generalforsamling i 2017 afholdes i Beslagssmedjen på Grønnegades Kaserne torsdag den 16. marts 2017 kl. 19.00 med indledende spisning kl. 18.00.

Som i de senere år arrangereres også i år en temaaften om et af vore nordiske broderlande i forbindelse med generalforsamlingen, og i 2017 er turen kommet til Grønland.

Det betyder bl.a. at den indledende spisning kl. 18.00 har grønlandsk moskusokseragout på menuen!

I anledning af, at en af vore medborgere, Klaus Møller, har skrevet en fin digtsamling “Tumit” om de spor, Grønland har sat i ham, har vi inviteret ham og hans hustru, Inge Møller, til at være vore gæster. Inge har skaffet det særlige moskuskød til menuen og er ansvarlig for tilberedningen, medens Klaus fra kl. 20.00 viser billeder fra Grønland og læser af sine egne digte.

På generalforsamlingens dagsorden er bl.a. valg til bestyrelsen. Næstformand og sekretær Inger Rørbech, kasserer Inger Søderdahl, bestyrelsesmedlem Lise Magius samt bestyrelsessuppleant Rikke Arnes er på valg. Alle modtager genvalg.

Sted: Beslagssmedjen på Grønnegade Kaserne.

Tid: Torsdag den 16. marts 2017

Aftenens program:

Kl. 18.00 Spisning
Kl. 19.00 Generalforsamling iflg. vedtægterne
Kl. 20.00 Klaus Møller om Grønland

Pris: 50,- kr. pr. pers.

Pris for deltagelse i spisning: 100,- kr. pr. pers. vin, vand og øl kan købes til rimelige priser. Tilmelding til spisning er nødvendig, og kan ske til senest fredag den 10. marts 2017

Inger Søderdahl, tlf. 55441603, 24224306, mail: inos@stofanet.dk eller
Inger Rørbech, tlf. 55723406, mail: nielsinger@os.dk