EU har nu endelig godkendt Næstved Kommunes ændringsansøgning for at redde den udrydningstruede malermusling i Susåen, oplyser Næstved kommune i en pressemeddelelse. Det betyder, at Næstved sammen med Sorø, Faxe og Ringsted kommuner nu kan forbedre den 38 km lange strækning mellem Rødebro og Vester Broby i Øvre Suså. Næstved Kommune inviterer til informationsmøde 5. februar, hvor kommunen vil fortælle, hvordan man vil skabe mere liv i Susåen. 

Der findes kun ganske få eksemplarer af den tykskallede malermusling i Susåen, men takket være støtte på syv millioner kroner fra EU, er der nu håb for muslingen.

Samarbejde om naturen med bredejere
Pengene skal bruges til at gøre Susåen mere naturlig. For eksempel skal der plantes træer langs åen og puttes sten ned i den, ligesom der skal laves gydebanker af grus og sættes fisk ud. Samtidig vil man også grave nogle store sandfang, fjerne mudder og slam fra åen, samt fjerne nogle af de stive planter i kanten af åen. Alt dette vil ikke kun komme muslingen til gode, men alt dyreliv i og omkring åen.

”Vi er virkelig glade for, at alle bevillinger fra EU er gået igennem. Det betyder, at vi kan sikre en truet art og hjælpe naturen. For Susåen er en del af Næstved Kommunes DNA. Nu ser vi frem til et godt samarbejde med de bredejere på strækningen, som har lyst til at være med. Og selvfølgelig også et godt samarbejde med Faxe, Ringsted og Sorø kommuner, som Susåen grænser op til”, fortæller Helle Jessen, formand for Teknik og Miljøudvalget i Næstved Kommune.

Malermuslingen er selv med til at rense vandet
Den tykskallede malermusling er helt afhængig af nogle fisk, for at den kan formere sig. De små muslingelarver bruger nemlig fiskene elritser og hvidfinnet ferskvandsulk som rugemødre, inden den kan klare sig selv på bunden af vandløbet. Her lever de i omkring 40 år ved at filtrere vandet. Dermed er muslingerne med til at rense vandet i åen og skaber således en renere å –  og på den måde er muslingen en nøgleart for mere liv både i og omkring åen.

Borgermøde
Alle er velkomne til informationsmøde om den tykskallede malermusling samt planer og muligheder for mere liv Susåen. Mødet bliver holdt i Herlufmagle Hallen onsdag den 5. februar kl. 19-21.Tilmelding er ikke nødvendig, der vil blive serveret aftenkaffe og lidt sødt til ganen.

Se mere om malermuslingen klik her.

Foto: Næstved kommune