Regionsrådet baner nu vejen for, at der kan indgås en aftale med Næstved om at oprette kommunale akutpladser på Næstved Sygehus.

Det skal sikre bedre kvalitet og mere sammenhængende forløb for de borgere, der er for raske til sygehuset, men har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov i en periode. Fremover kan Næstved Sygehus få en særlig afdeling med kommunale akutpladser, som er målrettet borgere med kroniske sygdomme og svækkede ældre mennesker. Regionsrådet besluttede mandag, at der i fællesskab kan indgås aftale om at placere kommunale akutpladser på 11. etage i sygehusets højhus. Ambitionen er at starte et banebrydende samarbejde i Danmark mellem region og kommune til gavn for borgerne, siger regionsrådsformand Heino Knudsen:

”Vi har en klar strategi om at tilbyde borgerne et nært sundhedsvæsen, der hænger sammen. Det er afgørende, at den enkelte borger er hovedpersonen og føler sig tryg. Derfor vil vi nu skabe rammerne for et endnu tættere samarbejde mellem region og kommune”

En fælles opgave

Sektorovergange fylder meget i det nære sundhedsvæsen, især for ældre mennesker. Med beslutningen om at give mulighed for at samle sygehus og kommunale akutpladser under samme tag og skabe en fælles organisation, så er der skabt mulighed for at udvikle en samlet sundhedsindsats for den enkelte borger. Heino Knudsen siger:

”Vi har en fælles opgave. De løsninger, vi nu sammen har mulighed for at finde frem til i Næstved, vil vi sprede til hele regionen og gerne dele med resten af landet. Målet er at bidrage til løsninger, så borgerne i fremtiden vil opleve bedre koordinerede forløb.”

Med regionsrådets beslutning er bolden givet op til, at regionen og Næstved Kommune kan indlede processen mod et tættere samarbejde på Næstved Sygehus. De borgere, som har brug for akutpladserne på sygehusets matrikel, vil opleve, at sundhedsvæsenets specialister er samlet omkring patienten, blandt andet fordi de rette specialister fra ambulatorier og træningsfaciliteter er helt tæt på.

Der arbejdes hen imod at placere 20 af Næstved Kommunes akutpladser på Næstved Sygehus. Akutpladserne er en del af kommunes hjemmesygepleje. Det er et tilbud til patienter, der ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov i en periode.

Tryghed for borgerne

Borgmester Carsten Rasmussen byder regionsrådets beslutning velkommen:
”Ligesom i andre kommuner kan vi også i Næstved se frem til, at flere ældre borgere og flere med kroniske sygdomme får behov for sundhedsvæsenet. Og jo flere af de sundhedstilbud, der kan klares tæt på Næstved, jo bedre for borgerne. Så jeg er meget tilfreds med, at regionsrådet nu har banet vejen for, at vi kan skabe et fælles tilbud med høj kvalitet og tryghed for borgerne. Nu skal vi se, om vi kan forhandle os frem til en endelig aftale om økonomi, organisering og så videre, men vi vil gå ind i det med en stærk vilje til at komme i mål. Det er klart, at hvis vi kan samle alle de rette medarbejdere i sundhedsvæsenet på samme sted, så vil det være en stor fordel for borgerne. Vi skal også drøfte det med de praktiserende læger, om deres rolle i projektet, men vi har nu fået chancen for at udvikle et forpligtende samarbejde, som vil være helt nyt i Danmark.”

Mandag besluttede regionsrådet også, at der skal gives plads til, at E-hospitalets kommende center for telemedicinsk behandling flytter ind på sygehuset. Dermed styrkes Næstved Sygehus rolle i fremtidens sundhedsvæsen betydeligt. Regionen og Næstved Kommune vil i de videre drøftelser også aftale, hvordan de kan udnytte mulighederne for at teste digitale og teknologiske løsninger, som både kan benyttes på sygehuset og i patienternes hjem.

Foto: ABW