Det nye sprogcenter kommer til at hedde Sprogcenter Næstved – forbinder job og dansk.

Dørene til Sprogcenter Næstved er åbne fra den 13. januar 2021 – i hvert fald online. Kursisterne møder ind til både noget velkendt og noget nyt. Det velkendte er bl.a. de fysiske rammer på Kasernevej. Lærerne er også velkendte, idet de er virksomhedsoverdraget fra Lærdansk til Næstved Kommune, da virksomheden valgte at lukke. Kursisterne vil på den måde opleve en meget blid overgang til det nye sprogcenter.

Men planen er også, at de vil opleve at blive knyttet tættere til arbejdsmarked gennem fx praktik, jobåbninger og input fra lokale virksomheder til undervisningen.
Med de nye tætte relationer til kommunens Center for Arbejdsmarked, og særligt Team Integration, kan sprogcentret tilbyde områdets virksomheder et samarbejde om at målrette danskuddannelserne for den enkelte, så det i højere grad imødekommer behovet for danskkundskaber på arbejdsmarkedet.

En af dem, der ser muligheder for det nye sprogcenter er Anette Brix, som er formand for Beskæftigelsesudvalget:
– Det her er alle tiders mulighed for at knytte mennesker tættere på arbejdsmarkedet. Altså det vi kalder beskæftigelsesrettet danskuddannelse. Selvom sprogundervisningen er rimelig lovbestemt, er der også åbninger for at sætte et lokalt og aktuelt præg. For eksempel kan man tage ud og besøge en virksomhed og så arbejde videre ud fra deres forskellige skriftlige materialer. På den måde får kursisterne både fagsproget og lokalkendskabet. Det vil i sidste ende betyde, at de har langt lettere ved at finde et job, fortæller Anette Brix.

Sprogskoleleder Rikke Mathiesen glæder sig over at være en del af det nye kommunale sprogcenter:
– Vi glæder os over at kunne fortsætte med at undervise flygtninge og indvandrere i Næstved Kommune. Som en del af Center for Arbejdsmarked, får vi nu et tæt tværfagligt samarbejde mellem sproglærere, jobkonsulenter og sagsbehandlere. Det vil give en helhedsorienteret integrationsindsats, som styrker kursisternes mulighed for fodfæste på det danske arbejdsmarked.

Sprogcenter Næstved – med afdeling i Vordingborg

I dag går der ca. 200 kursister på sprogcentret, som alle bor i Næstved Kommune. Om et par dage får de selskab af ca. 60 kursister fra Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune har ligesom Næstved hjemtaget opgaven med at tilbyde udenlandske borgere danskuddannelse. De to kommuner har indgået en samarbejdsaftale, der betyder, at Sprogcenter Næstved også leverer danskuddannelse til udenlandske borgere fra Vordingborg Kommune.

Næstved Kommune er i dialog med flere nabokommuner om samarbejde om levering af kursuspladser, udvikling af ny undervisningsformer etc. Et samarbejde, som man forventer sig meget af.
Selve åbningen skulle have været en stor og festlig begivenhed med mange gæster,- men grundet nødvendige Corona- hensyn, må festlighederne nydes på afstand. Borgmester Carsten Rasmussen og formand for Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget Anette Brix, vil holde deres taler som planlagt, men de vil blive formidlet via videolink til lærere, kursister og andre interesserede.

Pressefoto