Brænder du for den grundlæggende og forebyggende sygepleje, og vil du være med til at gøre en forskel i en kompleks hverdag, så har Solgaven en stilling til dig.

Stabil og meget erfaren personalegruppe søger ny kollega og sparringspartner.

De arbejder dagligt med det mål at sikre, at de 27 beboere, der bor i området, oplever en så god dag som mulig; du blive en stor del af dette, idet du vil være en naturlig del af beboernes hverdag. Beboerne har alle et synshandicap og derudover brug for støtte/hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje. Gennemsnitsalderen er høj, så du skal brænde for det geriatriske felt.
De har pt. fokus på triagering, medarbejderkompetencer og den personcentrerede omsorg i hverdagen.
De håber at vi kommer med i projektet: Mental Sundhed- et fælles ansvar.

Solgaven, område A søger pr. 1. februar 2021 en basis sygeplejerske 32 timer pr. uge. Weekendarbejde hver 2. eller 3. uge.
Der kan forekomme enkelte aften/nattevagter over året.

Solgaven er specialplejeboliger for synshandicappede med plejebehov. De er en selvejende institution, der har driftoverenskomst med Næstved Kommune. Solgaven har landsdækkende funktion og er normeret til 65 beboere. Solgaven er inddelt i 3 områder. Område A og B er for beboere med et synshandicap og med et plejebehov, og område C for beboere, der er synshandicappede og med en demenssygdom. De har eget vaskeri, rengøring, aktivitet og køkken. Frivillige er en stor del af beboernes oplevelser i hverdagen og de har mange festlige traditioner. Vil du vide mere, kan du også finde dem her: http://www.solgaven-nstv.dk/.

Solgaven har fokus på hjemlighed og inddragelse. Solgaven har pt. 5 sygeplejersker ansat – 2 i nattevagt, to som basissygeplejersker i de andre områder og en centersygeplejerske. Du vil som sygeplejerske indgå i de daglige opgaver på lige fod med øvrige personaler, men med det sygeplejefaglige blik ind i det tværfaglige samarbejde. Du vil sammen med Solgavens øvrige sygeplejersker medvirke til at skabe sygeplejefaglig kvalitet og udvikling. De arbejder efter Den danske kvalitetsmodel på det sociale område.
Der forudsættes ikke kendskab til specialet.

De tilbyder

Grundig introduktion til specialet og opgaverne.
Indflydelse på eget arbejdsindhold.
Engagerede, fleksible og ansvarsfulde kolleger.
En ledelse der arbejder med en anerkendende tilgang og som er åben over for nye ideer og initiativer.
Medindflydelse på Solgavens udvikling.

De forventer

At du har interesse i den grundlæggende og forebyggende sygepleje.
At du kan tage det sygeplejefaglige ansvar og den sygeplejefaglige ledelse i området.
At du har mod på at undervise andre medarbejdergrupper i forhold til ny viden og nye kompetencer.
At du har lyst til at udvikle, lede og sikre sygepleje.
At du er lyttende, omsorgsfuld og udviser respekt for de mennesker, som du omgås.
Du ser plejen som en naturlig del af hverdagen, hvor du er med til at give den enkelte beboer en god dag, og virker som sparringspartner for kolleger.
At du udviser ansvar, tager initiativ og viser glæde ved dit arbejde.
Du har en god måde at kommunikere på, har tålmodighed og er medskaber for det gode samarbejde – både i forhold til beboere, pårørende og personale.
Du kan være sparringspartner i at sikre en god kvalitativ dokumentation i fagsystemet.
Du har interesse og erfaring i at bruge IT.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 17. januar 2021)

Foto: ABW