Du kan deltage i eller besøge kunstmessen “Kunst Med Sjæl”, der afholdes lørdag den 16. og søndag den 17. maj 2015. Kunstmessen arrangeres af Næstved Kulturforening i samarbejde med Frivilligcenter Næstved og Grønnegade Kaserne Kulturcenter. Messen afholdes i Det Gamle Ridehus.

Det vil være gratis at udstille til kunstmessen, men har man først tilmeldt sig, er tilmeldingen bindende. Der vil yderligere være mulighed for at sælge kunstværker på messen, hvis kunstværkernes ophavsmænd vel og mærket er til stede under messen. Yderligere skal det pointeres, at kun kunstnere fra forsorgshjemmet, væresteder, varmestuer og kunstnere med anden tilknytning til psykiatrien kan udstille på messen.

Kunstmessen er åben mellem 10 og 16 både lørdag og søndag.

Screen Shot 2015-04-19 at 21.05.31