Har kommunen påbudt dig at forbedre din spildevandsrensning, har du flere muligheder.

Det åbne land er opdelt i en række områder med forskellige renseklasser: O, OP, SO & SOP.

Dine muligheder afhænger af kommunens krav til renseklasser.

RN Entreprenør i Glumsø rådgiver om privat spildevandsrensning, kommunens krav samt om bl.a. pile-, nedsivnings- og minirensningsanlæg.

Ring til Rune på tlf.: 70 22 54 58 og læs mere på rensditspildevand.dk