Den første Magle Mølle Papirfabrik åbnede i Næstved i 1875. Den blev anlagt i Rådmandsengen ved Susåen ved den gamle Magle Mølle, hvis historie går mere end 800 år tilbage.

I 1995 etableredes Maglemølle Erhvervspark A/S på initiativ af Næstvedegnens Udviklingsfond, Næstved Erhvervsråd og Næstved Kommune. I de kommende år er antallet af virksomheder med hjemsted på den gamle papirfabrik vokset støt, således at der i dag er ca. 200 forskellige lejemål, samtidig med at andre virksomheder har etableret sig på det område der tidligere tilhørte Magle Mølle Papirfabrik.

I 2016 skiftede Maglemølle Erhvervspark A/S navn til Maglemølle A/S.

Lejemålene kan tilpasses og indrettes til værksted/produktion. Der er mulighed for at køre helt ind til de forskellige lejemål, og alle lejemål kan aflåses.

Dit Næstved kørte ind og fangede disse stemningsbilleder:
(Foto: Anne Beth Witte og Jesper Larsen)