Har du erfaring med opbygning af hjemmesider, og er ord som CMS, IA og UX en helt naturlig del af dit ordforråd? Så er det måske dig, der kan hjælpe dem med at gennemføre et større projekt, der involverer alle kommunens hjemmesider.

De er i fuld gang med et større projekt, der skal sikre, at alle kommunens mindre hjemmesider opfylder lovkrav om webtilgængelighed og cookie compliance. I dag ligger hjemmesiderne på mange forskellige platforme, og nu skal de alle flyttes over på Næstved Kommunes webplatform, så vi også sikrer en stabil teknisk løsning med fuld support. Udover migrering af hjemmesiderne, vil der også være et arbejde med at vejlede de lokale redaktører i at gøre indholdet webtilgængeligt samt rydde op og rydde ud i indholdet.

De har allerede flyttet en del af hjemmesiderne, og vi har nu brug for hjælp til at flytte de resterende hjemmesider (minimum 33) og sikre, at de lever op til krav om webtilgængelighed og cookie compliance – både teknisk og indholdsmæssigt.

Der er tale om en tidsbegrænset stilling.

Om dig

Du er en skarp webrådgiver, og du er fuldt fortrolig med udvikling af hjemmesider – både på det tekniske og det indholdsmæssige plan – og du har et godt øje for, hvad der virker. Du har arbejdet professionelt med hjemmesider, informationsarkitektur og brugeroplevelse, og du kan omsætte faglige redaktørers behov og ønsker for ekstra funktionalitet til kravspecifikationer i dialog med vores eksterne leverandør. Du kan styre og koordinere projektet hele vejen fra planlægning til implementering og drift. Og så kan du analysere statistik og data – og ikke mindst handle på dem.

Samtidig har du en kritisk, nysgerrig og positiv tilgang til opgaver og projekter. Du er ikke nærig med dine input, og du evner den konstruktive dialog og kommer med løsningsforslag til det, du er kritisk overfor. Og så kan du selvfølgelig prioritere opgaverne i en travl hverdag og få noget fra hånden.

Du kommer primært til at arbejde med:

Analysering, optimering, implementering og overførsel af nye og allerede eksisterende hjemmesider til Næstved Kommunes Umbraco-baserede webplatform.
Udvikle og udarbejde cookiepolitik i overensstemmelse med lovgivning og kommunale behov og retningslinjer på tværs af organisationens hjemmesider.
Sikre webtilgængelighed på nye og gamle borgerrettede medier.
Vedligeholde, optimere og udvikle eksisterende hjemmesider.
Udarbejde kravspecifikationer til komponenter ud fra et tværgående behov.
Rådgive centre og virksomheder om tekniske muligheder på hjemmesideplatformen og facilitere redaktørnetværk.
Arbejde som superbruger i CMS (som bruger og administrator) – herunder undervise brugere og udarbejde brugervejledninger.
Monitorere, analysere og handle på data ift. kvalitetstjek, politikker og statistik.

De lægger vægt på, at du har:

Relevant uddannelsesmæssig baggrund.
Arbejdet professionelt med hjemmesider (gerne Umbraco) – herunder udvikling og implementering af moduler og skabeloner, brugerrettigheder, kravspecifikationer og brugervenlighed.
Kendskab til lovgivning og løsninger indenfor cookie compliance og webtilgængelighed.
Fortrolighed med projektværktøjer og er en haj til at koordinere og være tovholder.
Stor tæft for at kommunikere med ikke-tekniske kolleger, udarbejde brugervenlige vejledninger og brugervenlige tekster til borgerne.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 28. februar 2021)

Foto: ABW