Nænsomt placeret rækkehus på toppen af Næstved

Centralt i Næstved finder vi modtageren af Arkitekturprisen – en nænsom placeret men markant rækkehusbebyggelse af CASA Arkitekter. Med dens raffinerede fremtræden og delikate udformning indpasser bebyggelsen på Amtmandsstien sig nemlig naturligt i området og bliver en fin tilføjelse til Mogenstrup Ås’ markante fremtoning. Her er placeringen og landskabet taget konkret i brug. Og det er ikke kun forståelsen for landskabet der er prisværdigt, for bebyggelsens formsprog er samtidig let aflæseligt med en stramt styret rytme, som skaber unikke rammer for 8 attraktive gennemlyste boliger af høj kvalitet. Der er her skabt et interessant, roligt og nærværende forløb, for dem som måtte bevæge sig over Sandbjerget ad Kærlighedsstien og Amtmandsstien. Bygningens placering og udformning sikrer på fin vis, at beboerne har private opholdsarealer i grønne omgivelser, hvor solnedgangen over Næstved by kan nydes.

Det fine nye fortættede byliv i bæredygtige rammer i Østergade, Rebslagergården, og Udlændingestyrelsens tilpassede volumener, som er med til at skabe tæt by ved Næstved Station, var de to andre nominerede projekter i denne kategori.

Smedens hengemte perle

Når man kører ind i Næstelsø fra Præstø Landevej, ligger der lidt skjult en aldrende perle på over 300 år, som modtager Bevaringsprisen i Næstved Kommune. På trods af, eller netop på grund af, de mange år, som den gamle smedje og den tilhørende bolig har bag sig, så oser det af charme og karakter, hvilket kan tilskrives et flot og rigtigt vedligehold. Det fine vedligehold og den tydeligt uprætentiøse og respektfulde tilgang hertil er grunden til, at byggeriet og dets ejer er modtageren af årets ene bevaringspris.

Bebyggelsens fine fremtoning, hvor man løbende har udskiftet og vedligeholdt i det omfang, som det har været nødvendigt, bidrager til fortællingen om Næstelsøs værdifulde kulturmiljø. Der er ikke længere smedje i den ene bebyggelse, men da der var, var det en af byens første smedjer, som på den tid lå i god afstand fra byen på grund af brandfaren.

Foruden bebyggelsen i Næstelsø var de nominerede i denne kategori en fin istandsættelse med nye tiltag på Sibberupvej i Fensmark samt et renoveret udhus på Nederlandsvej ved Gelsted, hvor det er hæderfuldt, hvordan ejeren stædigt og ihærdigt bestræber sig på at holde huset vedlige og dermed historien bevaret.

Sivbeklædte fiskerskure bevares med respekt for stedet og dets historie

For enden af Gødsholmvej i Appenæs møder man modtageren af Bevaringsprisen i Næstved By – et autentisk fiskermiljø, som kan dateres tilbage til 1700-tallet. Her ligger en gruppe fiskerskure, der alle er beklædt med siv, hvilket skurene også oprindeligt var. Det autentiske miljø holdes i hævd ved en flot indsats fra lokale ildsjæle, som kerer sig om miljøets oprindelige udtryk. En tydelig respekt for stedet og dets historie. Her gøres der noget ekstra af lyst, hvilket giver noget tilbage til stedet af stor betydning – en fortælling om et unikt historisk miljø, som ikke bare står tilbage som en kulisse. For selvom der ikke har været erhvervsfiskere, som er sejlet ud fra dette område siden 1965, så bruges området stadig til fiskeri, nu af mere lystbetonet karakter. Neden for skurene ligger bådene stadig forankret og mellem dem hænger garnene til tørre. Desuden findes der også to bevarede tjæreovne, hvor garnene oprindeligt blev kogt.

En farverig istandsættelse af en boligejendom i Kindhestegade, som er med til at løfte oplevelsen af den tætte bygade, en fin renovering af tag og vinduer på den gamle fattiggård ved Næstved Kanal og den vellykkede genopbygning af byhuset i Møllegade var de øvrige nominerede i denne kategori.

Næstved Kommune har i ugen op til Arkitekturens Dag, som er den første mandag i oktober, overrakt to af priserne. Den sidste pris, som gives til Anders og Heidi i Næstelsø, overrækkes i dagene efter Arkitekturens Dag.

Præmiering af God Arkitektur

Næstved Kommune ønsker at fremhæve god arkitektur ved at præmiere byggeri og anlæg, som udmærker sig ved en særlig arkitektonisk kvalitet.

Med præmieringen vil kommunen medvirke til en øget opmærksomhed og interesse for den arkitektoniske kvalitet både med henblik på bevaring af eksisterende bygninger og opførelse af nye. Målet er at hylde borgere og bygherrer for deres prioritering af kvalitet i byggeriet og hylde arkitekter for deres arbejde samt give inspiration til fremtidige byggeprojekter og bygningsbevaringer i Næstved Kommune.

Pressefoto