I den kommende tid kan du finde et nyt mærke på din pizzabakke: Det fortæller dig, at pizzabakken skal smides i restaffaldet, når du har spist op.

Søndag aften – pizzaen er spist og tilbage står nu de tre tomme pizzabakker fra familiens nemme aftensmåltid. Men hvor skal bakkerne hen?

Mange tror fejlagtigt, at bakkerne skal i papir- og pap-beholderen derhjemme, fordi de er lavet af pap. Men det er forkert. Når pizzabakken har indeholdt mad, er den forurenet af fedt og madrester, og derfor skal den smides ud sammen med restaffaldet. Hvis den ryger af sted sammen med pappet, kan det gå ud over genanvendelsen af det øvrige pap. Det er derfor vigtigt, at vi alle rammer plet, når vi smider pizzabakken ud.

For at hjælpe alle de pizzaglade danskere med sorteringen, kan man det næste stykke tid finde et nyt klistermærke på sin pizzabakke. Det fortæller, at pizzabakken skal smides i restaffaldet, når der er spist op. Mere end 70 pizzariaer i AffaldPlus’ 6 kommuner, heriblandt Næstved, har sagt ja til at medvirke i kampagnen. Målet er naturligvis, at så meget som muligt af det, vi smider ud, bliver genanvendt til nye ressourcer.

”Vi er utrolig glade for pizzariaernes opbakning til kampagnen”, siger Niels Damgaard, kommunikationschef i AffaldPlus. ”For det er i det øjeblik, når man står med pizzabakken i hånden, og den skal smides ud, at det nytter at fortælle borgerne om, hvordan de skal sortere. Med et klistermærke på bakken tager pizzariaerne et medansvar for miljøet og hjælper os med at forbedre affaldssorteringen af pizzabakker”, slutter Niels Damgaard.

Når pizzabakken skal ud, grafik: affaldplus