Turlængde 1,5 – 2 km, en middelsvær tur.

Fortælletur, Travetur, Børnefamilie-tur

Startdato: 23. aug 2020 kl 10:00 –  12:00
Vi går fra Præstøvej op til Sjølunds tårnet, hvor vi skal se, hvor ”Næssi” bor.

Derefter en tur op i tårnet, hvor vi kan se Næstved lidt fra oven og se, hvor langt vi kan skue ud i horisonten.

Herfra skal vi videre ned fra tårnet og over Åsen, ned og op igen ved Ringvejen.

Vi slutter af ved grusgraven, hvor der vil være mulighed for at tage nogle ture op og ned igen, da vi har et lille ”opgaveløb” på stedet.

Der vil være en lille forfriskning undervejs til alle deltagere.

Herefter mulighed for at spise medbragt madpakke.

Derfra vil du selv skulle gå tilbage til parkeringspladsen ved Sundhedscenteret.

Turleder:Mie Majgaard / 5124 0886, Susanne Nicolaisen / 23995439

Turarrangør (ansvarlig for tur): Team Folkesundhed Næstved Sundhedscenter
Kontaktperson: Susanne Nicolaisen
Telefonnummer: 23995439
E-mail: Snicol@naestved.dk
Du skal tilmelde dig til turen senest mandag den 17/8 til Susanne Nicolaisen.

Start- og slutsted:
Sundhedscenterets parkeringsplads, Præstøvej 67, 4700 Næstved

Se eventuelle ændringer – og læs mere her

Foto: ABW