Byrådet vedtog den 8. oktober 2019 et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ.

Det nye regulativ indeholder retningslinjer/vejledninger for grundejers forpligtigelser ved fodgængerarealer/fortove, samt retningslinjer for kommunes udførelse af vintertjeneste.

Regulativet er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i Lov om offentlige veje nr. 1520 af den 27. december 2014 og bestemmelser i Lov om private fælles veje, lovbekendtgørelse nr. 1234 af den 4. november 2015.

Foto: ABW