Efter en stor borgerinddragelsesproces er der nu rejst en ny plads med de røde kuber og en ”rød løber”, der danner en synlig indgang til skolen og nye smukke ventefaciliteter ved busholdepladsen. Pladsen bliver indviet fredag den 9. december kl. 11.45. Kom og vær med til den festlige indvielse med taler, underholdning og lidt godt til ganen.

Både eleverne og pendlerne kan glæde sig til den nyrenoverede plads med ventefaciliteter foran skolen i Brøderup. Et gammelt metalhegn og nedslidte fliser er nu væk, og otte røde kubeformede pavilloner er stillet op på rad og række ud mod busholdepladsen.

Arbejdet med pladsen gik allerede i gang i 2019, som et led i et projekt ”Byrumsløft og begrønning” i kommunens centerbyer. Næstved Byråd afsatte tre mio. kr. til anlæg af pladsen ved skolen i Brøderup. Projektet er blevet til i samarbejde med lokale aktører som Lokalrådet Tappernøje, Everdrup og Snesere sogne, skolen, SFO og Biblioteket mfl. og udformet ud fra de ideer og ønsker, som aktørerne gav udtryk for.

Ny portal til skolen og hæng-ud-sted

At synliggøre skolens område, skabe gode ventefaciliteter for pendlere og gode opholdsmuligheder var projektets hovedidé.

For at markere skolens, bibliotekets og borgerservice tilstedeværelse i gadebilledet, er der ud til Brøderupvej opstillet en række forskudte røde kuber. Kuberne skal fungere både som portal og indgang til skolens område og give læ for pendlerne der venter på bussen. Flere af kuberne er indrettet med vægge i glas og trælameller, og er møbleret med bænke og skamler der indbyder til hvile og snak med andre. Kuberne skal også fungere som et nyt hæng-ud sted og et vartegn i byen.

Den røde farve spiller godt med skolens og bibliotekets facader. Farven signalerer samtidig at her findes lokalsamfundets vigtige nerve, der er rammen for både fysiske, faglige og sociale fællesskaber.

– Vi har bygget et meget synligt og brugbart samlingssted i Brøderup. Sammen med mange aktive borgere har vi givet området en ny rød nerve. Der er kommet input og ønsker, som vi har samlet i et anderledes byrum af høj kvalitet. Man kan bruge det til at vente på bussen, man kan mødes og hænge ud, så giver det også en helt ny fornemmelse, når man skal ind på skolen og biblioteket, fortæller Marianne Olsen, formand for Plan-, Teknik-, og Lokaldemokratiudvalget.

Trafik-ø, rød løber og cykleoverdækning

Det er også kommet en helt anderledes og markante skiltning på trafikøen foran busholdepladsen. Skiltet er lige som portalen til skolen udformet som en rød kube og kan ses på lang afstand af forbipasserende.

Fra vejen bliver man ledt til området gennem en 27 meter rød løber af teglklinker, som er en ny rød ledetråd, der skaber sammenhæng mellem indfaldsvejen og skoleområdet. De hårdtbrændte røde teglklinker har en rustik overflade og et smukt farvespil, der harmonerer fint med skolens murede facader.

Der er også kommet nye cykeloverdækninger og stativer til, så der er rigeligt med plads til cykler både under glasoverdækningen og i det frie. De glasoverdækkede cykelparkeringer har et transparant udtryk, som skaber en god overskuelighed i området og sikrer, at der ikke skabes mørke hjørner.

Helhedsindtrykket i området løftes også af en ny flisebelægning, der binder det hele sammen.

Cykelstien og fortovet er også omlagt, så cyklende og gående nu kan færdes helt frem til skoleområdet.

Der er overalt lagt vægt på høje designmæssige og materialemæssige kvaliteter. Der er også lagt vægt på robuste og langtidsholdbare materialer, skabt til at modstå vind og vejr og intens brug. Kuberne, møblerne, cykeloverdækningerne og andet byrumsudstyr er leveret af HITSA, der er en af Danmarks førende virksomheder inden for byrumsinventar.

Pladsen er projekteret af Landskabsarkitekterne Roskilde i samarbejde med Næstved Kommune og er anlagt af det lokale anlægsfirma fra Lov, Holbøll A/S. Byrumsinventaret er designet og monteret af HITSA A/S.

Der er følgende program for dagen:

1. Velkomst og tale v/formand for Plan,- Teknik- og Lokaldemokratiudvalget Marianne Olsen
2. Snoren klippes
3. Andre talere
4. Leg og underholdning for børn og voksne i skolegården
5. Forfriskning

Pressefoto