Torsdag 29. september sætter borgmester Carsten Rasmussen 100 klokkefrøer ud ved Rønnebæksholm, som vender hjem fra Zoologisk Have

Den truede klokkefrøbestand fra Enø har fået et nyt hjem ved Rønnebæksholm. Med støtte fra EU og Naturerhvervsstyrelsen, har Næstved fået lavet et nyt og attraktivt nyt hjem til de sjældne frøer. I området omkring Rønnebæksholm har både Naturstyrelsen, Forsvaret og kommunen lagt jord til de 22 nye vandhuller.

”Vi blev færdige med gravearbejdet sidste år, men har ventet på, at der er kommet nok vandplanter og insekter til, så frøerne har noget at leve af,” fortæller naturmedarbejder i Næstved Kommune Michael Krogh og borgmester Carsten Rasmussen supplerer: ”Vi glæder os til nu at sætte de første frøer ud. Københavns Zoologiske Have har hjulpet os med at opdrætte og passe på de kræsne frøer, så de er helt parate til at hoppe ud i deres nye hjem.”

Udsætningen er startskuddet til et treårigt opdræts- og udsætnings program, der er bl.a. er støttet af kommunen og EU Life midler. Ifølge planen skal der de kommende tre år udsættes et sted mellem 2000-3000 frøer pr. år som bl.a. skal opdrættes i Zoo. Da der kun er ganske få frøer tilbage af den oprindelige Enø bestand kan det blive nødvendigt at supplerer med gener fra søsterbestanden på Knudshoved Odde for at undgå indavl.

Alle er velkomne til at overvære udsætningen af de første 100 frøer.

På Engen mellem Rønnebæksholm og Ny Præstøvej – man kan komme ind på engen, hvor cykelstien øst for Rønnebæksholm møder Laugstien.