Mens de tålmodige musikere spiller virtuelle koncerter begynder Næstved Early Music Festival – NEMF – nu så småt at kunne forholde sig til, hvordan de atter kan afholde fysiske koncerter:

Afstand og hygiejne er nøgleordene for at vi kan mødes omkring musikken, men det er stadig et åbent spørgsmål hvor mange vi må være samlet både ude og inde?

Mens Stockholm Early Music Festival har udskudt den årlige juni-festival til september, med en særlig bøn til publikum, så har Boston Early Music Festival foreløbig suspenderet billetsalget, mens man stadig håber på at kunne afvikle de planlagte sæsonkoncerter til efteråret.

Hos vores lokale kammermusikfestival HICSUM regner man dog med at kunne gennemføre sommerens koncerter midt i juli med god afstand mellem måske bare 40 publikummere per koncert i Festsalen på Herlufsholm. Heldigvis transmitterer DR også fra festivalen, så mange flere får glæde af den levende musik fra Næstved.

Hos os i NEMF har vi foreløbig blot udsat to koncerter, mens vi spændt afventer at få at vide hvor mange vi egentlig må være til koncerterne.

UDENDØRS OPERAKONCERT?!
Det ser på nuværende tidspunkt ud til at vi kan gentage sidste års publikumssucces med udendørs operakoncert. Ikke i juni som vi først havde planlagt, men derimod sidst i august hvor vejret forhåbentlig stadig er godt.

Koncerten bliver i år på selve Bredstræde pladsen hvortil der vil være entré. Vi overvejer at lave koncerten to gange i løbet af eftermiddagen, så flere får mulighed for at opleve koncerten tæt på scenen og så håber vi meget at det også bliver muligt at medbringe picnic-kurven gratis på græsarealet udenfor Bredstræde.

Vi vil sørge for god plads mellem de 400 publikummere, som vil betale kr. 100,- for en stol på pladsen eller kr. 50,- for en siddeplads på lægterne på selve Bredstræde.

Restaurant B-Spis også vil sikre gode forhold for deres spisende gæster på græsset foran Boderne.
Det er derimod stadig usikkert om myndighederne vil tillade de gæster som foretrækker at høre koncerten gratis, at tage ophold med den medbragte pic-nic-kurv på græsset ved den fritlagte Suså. Vi er dog optimistiske og regner med at det henover sommeren også vil blive tilladt med større udendørs forsamlinger, som kan holde afstand mellem hinanden.

JOHANNES PASSIONEN
bliver også med deltagerbegrænsning og håndsprit sidst i august i den nyrenoverede Herlufsholm Kirke – et dejligt kirkerum hvor vi tidligere har haft mere end 300 publikummere til både Savall-trio og Messias. For at kunne overholde afstandskravet regner vi foreløbig med at vi nok højest ville kunne være 150 kunstnere og publikummere samlet i kirkerummet, men det vil vi vide mere om når der kommer nye retningslinier i begyndelsen af juni.

Vi undersøger desuden muligheden for at kunne afholde koncerten udendørs i klostergården hvis det nu skulle blive ligeså godt vejr som det var den 21. august 2016.

Johannes-Passionen er nu flyttet frem til fredag d. 28. august 2020 kl. 17-19. Du kan sikre dig en plads til koncerten her.

Foto: SDL