Næstved Erhvervsliv og Næstved Kommune Støtter op om den selvejende institution Team Næstved Eliteidræt, som har til formål dels at støtte og dels fremme lokale talent- og eliteidrætsudøvere i Næstved. Der er tale om klubber eller idrætsudøvere på eliteniveau, hvilket er defineret som øverste række eller tilsvarende i Danmark – eller klubber der har et talentarbejde, der arbejder med en realistisk plan for, hvordan klubben kommer op på øverste eliteniveau.

Team Næstved Eliteidræt blev stiftet tilbage i januar 2003 og de sidste nye reviderede vedtægter godkendt af Næstved Byråd blev vedtaget december 2019. En ny bestyrelse på 8 medlemmer er valgt blandt repræsentanter fra idrætten, erhvervslivet og Byrådet i Næstved.

Ny formand er Torben Johansen, formand for Næstved Erhvervsforening. Den ny bestyrelse består derudover af næstformand Michael Grochalski der repræsenterer Næstved Idræts Union, Glenny Hansen fra Uddannelsesrådet, Per Sørensen og Diego Gugliotta udpeget af Næstved Byråd, Kenneth Ladefoged Petersen og Rasmus Sørensen fra Næstved Erhvervsforening samt Morten Dolleris der er udpeget af Team Næstved Eliteidræts bestyrelse.

”Den nye bestyrelse glæder sig meget til at tage fat på arbejdet med at støtte op om den lokale topidræt, som i væsentlig grad medvirker til at markedsføre erhvervslivet og Næstved Kommune som helhed. Vi glæder os jo alle sammen når en af vores lokale idrætsstjerner når helt til tops” udtaler den nye formand Torben Johansen. ”Der er i bestyrelsen stor enighed om hvilken vej vi skal gå” slutter Torben Johansen.

Til at imødegå den faglige vurdering af elitekandidater, om hvorvidt de kan opnå støtte får Team Næstved Eliteidræt hjælp af de to idrætskonsulenter Jesper Bruun-Olsen og Per Nørholm Rasmussen. Årets elitestøtte er netop vedtaget af den nye bestyrelse.

Årets 9 kandidater, som modtager samlet én million kr. i støtte fra Team Næstved Eliteidræt, bliver offentliggjort på Mærk Næstved Sport Awards torsdag den 5. marts 2020 i Herlufholms Idrætscenter. Aftenen krydres med musikalsk topunderholdning og uddeling af 9 andre Sports Awards herunder den nye Trelleborgfondens Idrætspris på 25.000 kr.

Foto: ABW