Lægesekretæruddannelsen erstattes af en helt ny erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration. Uddannelsen som sundhedsadministrator bliver længere, og flyttes fra handelsskolerne til professionshøjskolerne. Den sundhedsadministrative koordinatoruddannelse er et resultat af et stort ønske fra flere interessenter om et kompetenceløft af medarbejdere i administrative funktioner på sygehus- og sundhedsområdet. Absalon udbyder uddannelsen på campus Næstved fra 1. september 2021.

En uddannelse til lægesekretær varer i dag to år. Eleverne skal have en læreplads, og skoleperioderne foregår på handelsskolerne. Men dette ændres fra sommeren 2021.

I samråd med Danske Regioner, HK Kommunal, Danske Lægesekretærer, Sundhed Danmark, PLO og KL har Absalon og landets øvrige professionshøjskoler stykket en ny uddannelse sammen, Erhvervsakademiuddannelse i sundhedsadministration, som skal erstatte den tidligere uddannelse til lægesekretær:

”Fremtidens lægesekretærer skal kunne mere, da sundhedsvæsnet administrative og koordinerende forhold skal styrkes fremadrettet. Derfor har vi i fællesskab skabt denne nye uddannelse, hvor de studerende vil få mere undervisning i blandt andet sundhed og sygdom, jura, kommunikation og teknologi”, siger Daniel Schwartz Bojsen, direktør for Sundhed, Social og Engineering i Absalon.

Hos HK Kommunal Sjælland ser formand, Michael Rosenberg, frem til en ny styrket uddannelse:

”Med den nye uddannelse styrker vi fremadrettet sundhedsvæsenets administrative og koordinerende funktion. I fremtidens sundhedsvæsen vil kompetente og veluddannede lægesekretærer være garanter for, at patienterne får en oplevelse af kvalitet og professionalisme på sygehusene. De kan følge op i et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor patienten følges fra start til slut”.

Længere uddannelse og ændrede adgangskrav

Den nye uddannelse får en helt anden karakter end den nuværende uddannelse. Udover, at den flyttes fra Roskilde Handelsskole til Absalons Campus Næstved, så bliver den seks måneder længere.

”Erhvervsakademiuddannelsen i Sundhedsadministration bliver i høj grad mere studiebåren. Der vil være mere fokus på flere fag kombineret med praktikperioder, og ikke som nu, hvor det mere eller mindre er omvendt”, siger Daniel Schwartz Bojsen.

Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland tilføjer:

”Med den nye uddannelse kan det sundhedsadministrative personale frigive endnu flere personaleressourcer, så et betydeligt antal læger og sygeplejersker får markant mere patienttid – det er sund sundhedsøkonomi og sætter patienten i centrum”.

Kravene for at komme ind på uddannelsen er ligeledes ændret. Nu kræves der eksempelvis en gymnasial baggrund eller erhvervserfaring:

”Der er flere indgange til uddannelsen, men fælles for dem alle er, at kravene er blevet større end hidtil. Dette er for at sikre, at uddannelsen fremadrettet vil have mere fokus på blandt andet sundhed og sygdom, jura og kommunikation. Derfor kræves der mere af den studerende fra starten af den nye uddannelse”, siger Daniel Schwartz Bojsen.

Praktikpladser på plads

Man skal ikke længere have en læreplads som lægesekretær, da den nye uddannelse indeholder to praktikperioder:

”Der bliver tale om mere målrettet praktik kombineret med flere studier. Der er bred enighed blandt alle parter, lige fra region og kommuner til fagforeninger og PLO om, at uddannelsen skal styrkes til fremtidens udfordringer. Derfor har region og kommuner også allerede sagt ja til at skabe de nødvendige praktikpladser til uddannelsen”, siger Daniel Schwartz Bojsen, direktør for Sundhed, Social og Enginering i Absalon.

Michael Rosenberg, formand for HK Kommunal Sjælland glæder sig ligeledes over aftalen om praktikpladser:

”Det er et vigtigt signal, at arbejdsgiverne har stillet praktikpladser til rådighed, og lægesekretærerne som et vigtigt tandhjul i det danske sundhedsvæsen. Uddannelse vil i endnu højere grad sikre, at patienten kommer i centrum i et koordinerende forløb, hvor ingen patienter falder ned mellem to stole” – og han slutter med ”arbejdsgiverne skal også huske at investere i kompetenceløft af de nuværende ansatte lægesekretærer”

Uddannelsen forventes at blive udbudt fra sommeren 2021 med et optag på 45 studerende.

Læs mere her

Foto: ABW