Foreningen Levende Demokrati inviterer til debat om, hvordan man fremmer dialogen mellem borgere og politikere i Næstved Kommune. Det sker tirsdag den 4. februar kl. 19.00-21.00 på Næstved Bibliotek. 

Deltag i debatten om demokrati og borgerinddragelse i Næstved Kommune
Hvordan kan man som borger bringe ens erfaringer og viden i spil i forhold til Næstved Kommunes udvikling? Hvert fjerde år overdrages der ved kommunalvalg en beslutningskompetence til de valgte politikere, men kan man som borger stole på, at dette sikrer det nødvendige “fodslag” mellem befolkningens behov og det kommunale systems prioriteringer?

Metoder til bedre dialog
Ole Hansen og Niels Toft fra Foreningen Levende Demokrati Næstved vil præsentere en række metoder, der kan fremme dialogen mellem borgere, politikere og administration. Som eksempler kan nævnes: borgerbudgetter, dialogregler, borgerting, forbedrede offentlige høringer og borgerevalueringer.

Aftenens debat søger svar på spørgsmålene:
Hvordan kan du få en bedre kontakt med det kommunale system?
Hvordan kan kommunen inddrage borgerne i en ligeværdig dialog om Næstveds fremtid?
Hvordan kan man finde ud af, om kommunale tiltag opleves relevante for borgerne?

Der er brug for eksperimenter og nytænkning, hvis kommunens store ambitioner om borgerinddragelse skal lykkes. Ideerne fra mødet sendes videre til Næstved Kommune.
Arrangementet finder sted tirsdag den 4. februar kl. 19.00-21.00 på Næstved Biblioteks Lille scene. Alle er velkomne. Det er gratis at deltage og du skal ikke melde dig til.

For mere information klik her.

Foto: Næstved Bibliotek og Borgerservice, deltag i debatten om demokrati og borgerinddragelse i Næstved Kommune