Danmarks Naturfredningsforening i Næstved laver høslæt på Atterbakke for at bevare den artsrige urtevegetation ved at fjerne det afslåede plantemateriale, således at næringsstoffer ikke går tilbage til jorden. Du kan være med!

I sommermånederne vil du kunne nyde f.eks. hulkravet kodriver, gul og hvid snerre, blåmunke, blæresmælde, natpragtstjerne, tårnurt, hedelyng, stor knopurt, vild kørsel og grønblomstret bjørneklo.

Foreningen starter fra morgenstunden, men du kommer bare, når det passer dig. Du skal medbringe fornuftigt fodtøj, arbejdshandsker og en le, hvis du har en sådan. Du kan muligvis låne en le.

Der serveres håndmadder og drikkevarer.

Det sker den 19. august og den 26. august.

knopurt