Movia er i fuld gang med den grønne omstilling. Særligt busserne er godt undervejs, hvor 25 pct. nu er eldrevne og målet er 100 pct. emissionsfri drift ved 2030. En lignende målsætning gælder køretøjerne i flextrafikken, hvor Movia nu lægger op til, at alle nye personbiler fra 2025 skal være emissionsfri og senest i 2030 skal alle personbiler i flextrafikken være emissionsfri. Ved et stormøde 16. januar blev der sat fokus på, hvordan Movia i fællesskab med operatørerne får opsat de rammer, der skal til for at nå derhen.

Movia har sammen med kommuner og regioner i Movias område sat som mål, at flextrafikken betjenes af elbiler i 2030. Movia vil derfor stille krav om, at nye personbiler i flextrafikken fra 2025 skal være emissionsfri. Det vil sige uden udledning af CO2 og lokal luftforurening, hvilket på nuværende tidspunkt bedst løses med elbiler. I 2030 skal alle personbiler i flextrafikken være emissionsfri. Op mod 80 operatører indenfor flextrafikken mødte mandag 16. januar 2023 op for at tage del i dialogen om at få fastlagt rammerne for den grønne omstilling – i første omgang med fokus på personbilerne, der kører ca. 40 pct. af turene i Movias flextrafik.

På mødet redegjorde Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen for Movias grønne ambitioner i flextrafikken. Med træk på erfaringer fra omstillingen til elbusser i Movias område satte hun scenen for stormødet:

“Vi skal tale sammen om, at vi har et mål, men vi har jo også et operatørmarked, der skal kunne levere. Det er gået stærkt med omstillingen af busser på el, og det tror vi også, det kan i flextrafikken. Derfor sætter vi i gang nu. I skal også blive gode til at køre med el. Det bliver en del af konkurrencen i fremtiden.”

Dorthe Nøhr Pedersen opfordrede til, at operatørerne hjælper Movia med input om deres tanker, erfaringer og udfordringer i forhold til den grønne omstilling.

Ladestruktur og grøn omstilling i flextrafikken

Herefter fulgte indlæg om den fremadrettede udvikling af ladestrukturen for lynladere i Danmark, de praktiske erfaringer i forhold til at skifte til elbiler fra flextrafikoperatører og kravspecifikationer på de nyeste eldrevne liftbiler. På scenen var Jeppe Hartmann, politisk chef i Drivkraft Danmark, Tommy Andersen fra firmaet Tommy D Andersen, Karina Højvang fra Bo’s Taxi, Ali Zeb fra Ali Zeb Transport, Dan B. Pedersen, CEO fra VBI Group og Rune Olsen, afdelingschef for Vikingbus.

Videodokumenteret paneldebat rundede stormødet af

Stormødet blev rundet af med en paneldebat ved ordstyrer Per Rystrøm fra Operate, hvor dagens pointer blev flittigt debatteret. I panelet var Tommy Andersen fra firmaet Tommy D Andersen; Trine Wollenberg, vicedirektør hos Dansk Persontransport; Jens Peter Langberg, flextrafikchef i Movia; Jeppe Hartmann, politisk chef i Drivkraft Danmark og Karina Højvang, kørselskoordinator fra Bo’s Taxi.

Movia har videofilmet hele mødet, og alle input fra stormødet vil således blive grebet og taget med videre i arbejdet for den grønne omstilling af flextrafikken. Videoen deles senere på moviatrafik.dk/flexvognmand.

Elbiler på display

Udover stormødet og dialogen med kolleger på kryds og tværs var der også ved stormødet 16. januar mulighed for at få sin nysgerrighed tilfredsstillet på en udstilling af de eldrevne biler, der vil kunne udgøre fremtidens flextrafik. Både personbiler og minibusser stod klar til inspektion og inspiration, og flere deltagere tog grundigt bestik af fremtidens køretøjer.

Omstillingen af flextrafik vil stille krav til operatørerne såvel som Movia for at lykkes med målsætningen om 100 pct. eldrevne personbiler i flextrafikken i 2030.

Baggrund

Movia har undersøgt mulighederne for at omstille flextrafikken til elbiler, og på den baggrund besluttet at stille krav til, at nye personbiler fra 2025 skal være emissionsfri. For så vidt angår de minibusser, som anvendes i flextrafikken, vurderer Movia, at det er nødvendigt at afvente yderligere markedsmodning og erfaringer fra forsøg, inden der bliver stillet krav til omstilling af denne type biler.

Copyright: Movia, Foto: Tue Schiørring