Hvordan skal landdistrikterne i Næstved Kommune udvikle sig? Det spørger Landdistriktsudvalget i Næstved Kommune borgerne om på virtuel borgermøde tirsdag 12. maj. Baggrunden er, at kommunen inden for det næste år skal revidere kommuneplanen.

Næstved Kommune inviterer til borgermøde om kommuneplanen og landdistrikterne.

Egentlig var planen, at det skulle være på den velkendte møde-op-måde. Men med den nuværende krise, har kommunen besluttet at forsøge sig med et borgermøde på Facebook, hvor man blandt andet har mulighed for at live-chatte med medlemmerne fra Landdistriktsudvalget undervejs.

– Vi er sat i verden, for at sikre en dialog om emner, som vedrører landdistrikterne. Vi er jo noget udfordret af coronasituationen, så derfor vil vi som noget nyt forsøge os med digital borgerinddragelse. Vi håber, at flere vil se med på Facebook og komme med deres input til, hvad der er vigtigt i landdistrikterne. På den måde har vi et godt grundlag for at arbejde videre med en kommende kommuneplan. Vi har ikke de helt store erfaringer med virtuelle borgermøder, så det her er også en invitation til borgerne om at komme og eksperimentere med os, fortæller en spændt formand for Landdistriktsudvalget, Thor Temte.

Hvad er er en kommuneplan?
De input, som kommer ud af facebookborgermødet, skal bruges som oplæg i en indledende fase af en revidering af kommuneplanen.

En kommuneplan er den samlede plan for arealanvendelsen i en kommune. Det betyder, at den sætter rammer for f.eks. hvor borgere kan bygge og bo, hvor der kan drives erhverv, hvordan naturen skal forvaltes, eller hvor der kan anlægges veje. Kort sagt sætter kommuneplanen de fysiske ramme for det levede liv i alle dele af en kommune. Kommuneplanen udarbejdes for en periode på 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Deltag på Facebook tirsdag d. 12. maj
Hvis du vil være med til en helt ny og spændende måde at være i dialog med kommunen på, kan du følge med og deltage i debatten på Facebook, som kommer til at foregå tirsdag d. 12. maj kl. 17.30 – 18.30.

En medarbejder fra Center for Plan og Miljø, som arbejder med kommuneplanen til daglig, vil i et kort oplæg tage os igennem, hvad en kommuneplan egentlig er, og hvad kommuneplanlægning kan betyde for udviklingen i landdistrikterne. Dernæst lægges der op til, at I kan komme jeres input og ønsker til kommuneplanen i forhold til landdistrikterne i kommentarsporet.

Foto: ABW