Grønnegades Kaserne, Kulturcenter
Grønnegades Kaserne, Kulturcenter

Kulturministeriet har, i samarbejde med Realdania, netop udpeget Næstved Kommune som Kulturarvskommune i 2015-2018.

Kriterierne for at blive valgt som Kulturarvskommune er, at man skal have en rig og mangfoldig bygnings- og kulturarv. I Næstved Kommune er der kortlagt ikke mindre end 100 kulturmiljøer – fra landsbyer, herregårdslandskaber og kirker til nyere tids industrianlæg, såsom Maglemølle Papirfabrik, der med sine industribygninger ved Næstved Havn, viser industrialiseringen af Næstved eller Karrebæksmindes fiskeri- og havnemiljø, der trækker spor tilbage fra starten af 1800-tallet, og som stadig formidler byens tidlige levegrundlag som fiskeri- og havneby. De 100 kulturmiljøer ligger til grund for udpegningen, da de udgør så stærk en kulturhistorie i Næstved Kommune.

Maglemølle
Maglemølle

Næstved Kommune kommer som kulturarvskommune til at arbejde tæt sammen med Museum Sydøstdanmark. Gennem de næste 3 år vil der løbende ske forskellige aktiviteter i forbindelse med udviklingen af kommunens kulturarv med bl.a. udstilling, konkurrence og afprøvning af forskellige udviklingstiltag i kulturmiljøer, hvor også borgere og andre aktører kan deltage. Dansk Bygningsarv er rådgivere på projektet for Næstved Kommune.

”Det er en fantastisk nyhed, at vi er blevet udpeget som Kulturarvskommune. Det giver os en unik mulighed for at sætte vores 100 kulturmiljøer mere i spil. Vi vil gøre dem til en aktiv ressource i udviklingen af kommunen – fx kan de jo brande os i forhold til bosætning, erhverv og turisme – så vi også ud over kommunegrænsen kan sige ”kom og Mærk Næstved”. På en dag som i dag, bliver man bare lige lidt mere stolt af at være fra Næstved,” lyder det fra en glad borgmester Carsten Rasmussen.

Karresbækminde
Karrebæksminde

De 100 Kulturmiljøer er spredt over hele kommunen, og mange af kommunens borgere bor derfor i, eller nær, et kulturmiljø, uden at være helt bevidste om den værdi, de kan tilføre lokalområdet. Det skal der med dette projekt laves om på.

”Når vi sætter fokus på kommunens kulturarv, vil vi også kunne styrke flere af kommunens mindre byer. Ved at skabe viden og stolthed omkring den lokale kulturarv, er jeg sikker på, at vi også styrker byernes udvikling,” fortæller formand for Plan- og Ejendomsudvalget Daniel Lillerøi.

Næstved Kommune gik i gang med ansøgningsarbejdet i maj måned. Det samme gjorde 27 andre kommuner, hvoraf også Aabenraa, Greve, Brønderslev og Vesthimmerland også blev udvalgt til Kulturarvskommuner.

Maglemølle
Maglemølle

”I ansøgningen lagde vi vægt på de mange 1000 års historie, som vores 100 kulturmiljøer vidner om i hele kommunen. De ældste stammer fra vikingetiden – de nyeste findes blandt efterkrigstidens industrianlæg. Hver for sig og på tværs kan de alle formidle kommunens lange og mangfoldige historie. Det er fantastisk, at Kulturmisteriet og Realdania også mener, at vores kulturhistorie er unik,” fortæller stadsarkitekt Marit Christiansen.

Læs mere om de 100 kulturmiljøer her: http://www.naestved.dk/Kommunen/KommuneLokalplaner/Kulturmiljoer.aspx

Se pressemeddelelsen fra Kulturministeriet her: http://www.kulturstyrelsen.dk/presse-nyt/kulturarvskommuner-2015-og-vinderne-er/

Fotografierne viser eksempler på kulturmiljøer i Næstved Kommune