I et godt samarbejde med Rønnebæksholm, Venneforeningen og Næstved Musikaftenskole indbyder Foreningen NORDEN igen i år til Højskolesangaften i Herskabsstalden på Rønnebæksholm. 

I år med deltagelse af Holmegaardkoret under ledelse af Hanne Winther Knudsen og med musikledsagelse af Bent Kværndrups Trio. 

Vi synger fra de nye Højskolesangbog, som kan lånes af dem, som ikke har medbragt den. 

Sted: Herskabsstalden, Rønnebæksholm. Husk at gangbesværede må køre – forsigtigt – helt op til Herskabsstalden og parkere bag denne. Hvis man ikke har kørelejlighed, kan der rettes henvendelse til formanden, tlf. 22964115. 

Tid: Mandag, 9. oktober 2023, kl. 19.00 – 21.00

Entre: medlemmer af Foreningen NORDEN og af Venneforeningen kr. 80, øvrige kr. 100. 

I pausen kan der købes kaffe eller te med kage. 

Billetter kan købes på Billetten under Rønnebæksholm eller ved indgangen. 

Foto: ABW