Byrådsmødet 26. maj var med otte tilhørere mindre velbesøgt, end hvad det plejer at være. Mødet var også kortere, end hvad det plejer at være – under en time efter, at borgmesteren havde åbnet byrådsmødet med et ring med klokken, ringede han for anden gang med klokken og afsluttede mødet. Og så var der endda tid til at synge “Jeg ved en lærkerede”, som var dagens sang.
Dagens byrådsmøde bød på 16 åbne punkter, hvor blandt andet budgetkontrol , parkområde på Munkebakken og den nyeste befolkningsprognose blev debatteret.

Godkendt budgetkontrol
Budgetkontrollen pr. 1. april blev godkendt af byrådet.  Resultatet af budgetkontrollen er, at der forventes et mindreforbrug i forhold til bevillingerne på 62 mio. kr. Samlet set bliver bevillingerne overholdt, men det dækker over et merforbrug på drift og et stort mindreforbrug på anlæg. Af det samlede mindreforbrug på 62 mio. kr. forventes de 57 mio. kr. genbevilget i 2016.
Selvforvaltningsvirksomhederne tilsammen forventer et lille overskud ved udgangen af 2015 på 9,2 mio. kr. Det svarer til, at virksomhederne i 2015 bruger 24,6 mio. kr. af deres opsparede midler.

Uden for selvforvaltning overføres der underskud på nogle områder og overskud på andre. På områder med underskud, som er primært Psykiatri, Handicappede og Børn og Unge, øges underskuddet i løbet af 2015 med 8,7 mio. kr. På de tre områder forventes der underskud for tredje år i træk, og de forventer i alt at overføre et underskud til 2016 på 42,8 mio. kr. Der vil nu blive iværksat analyser med ekstern bistand på de tre områder, som skal fokusere på muligheder for at overholde budgettet. Analyserne forventes at være færdige inden næste budgetkontrol den 1. juli.

En million til Munkebakken
Det er nu ganske vist, at der bliver etableret et campus langs Teatergade ved Munkebakken midt i Næstved. VUC Storstrøm meddelte forleden, at de som de første begynder at bygge skole på Munkebakken. Med etableringen af et campus er der et behov for nye opholdsmuligheder på Munkebakken til studerende og borgere, ligesom der skal skabes tryghed og tilgængelighed og bedre forbindelse til bymidten fra Munkebakken. Byrådet bevilgede derfor en million kroner til etableringen af parkområde på Munkebakken, og det er nu op til Teknisk Udvalg at indkalde for borgermøder.

Næstved vokser
Center for Økonomi og Analyse har lavet en befolkningsprognose for Næstved Kommune 2015-2024, og der er godt nyt. Det samlede befolkningstal i kommunen forventes nemlig at være jævnt stigende, så det i 2024 er tre procent højere, end det er i dag. Fra 81.689 indbyggere 1. januar 2015 til 84.076 i 2024. Pr. 1. januar 2016 forventes befolkningstallet at være 81.993, og det er en stigning på 304 indbyggere. Det er primært den ældre befolkningsgruppe, der er i vækst. Antallet af 65-79 og 80+ årige forventes at stige med henholdsvis 15 og 37 procent, men der kommer også flere børn til kommunen. De 0-2 årige forventes at stige med næsten 20 procent på grund af en mere positiv forventning til fødselstallet.

Husk at byrådsmøderne er offentlige, og at du er velkommen i byrådssalen eller kan følge byrådsmøderne live på kommunens hjemmeside www.naestved.dk. Næste møde er den 16. juni 2015 kl. 18.30.