Kom og bliv inspireret til dit fortsatte arbejde som frivillig foreningsleder.

Lørdag den 18. april kl. 9.00–18.00 kan du møde andre aktive foreningsledere fra det folkeoplysende, kulturelle og frivillige sociale foreningsliv, samt lokalråds­medlemmer. Du kan deltage i paneldebat og workshops med engagerede og inspirerende oplægsholdere.

Det sker på Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Se hele programmet og tilmelding i denne folder: Forenings_og_fritidskonference_program

Arrangør:
Fritidsudvalget, Frivilligrådet og Lokalrådene i Næstved Kommune i samarbejde med ‘Ny energi til alle frivillige foreningsledere’

PROGRAM

9.00 Indskrivning + morgenkaffe

9.50 Fælles åbning med velkomst v. Formand for Fritidsudvalget, Torben Stenstrup

10.00 Åbningstale v. kulturminister Joy Mogensen og borgmester Carsten Rasmussen

10.30 Paneldebat ­ Samspillet mellem de frivillige foreningsledere og politikerne
Linda Frederiksen, formand for Kultur- og Demokratiudvalget
Lars Hoppe Søe, formand for Børne- og Skoleudvalget
Michael Perch, formand for Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget
Helle Jessen, formand for Teknisk Udvalg
Ordstyrer: Anders Bisgaard

11.30 Deltagerne går til første workshop

11.40 Formiddags Workshop – vælg en af syv:

A) Den gode velkomst og inklusion af udsatte børn og unge v. Camilla Brusvang og Tim Christensen

B) Bedre økonomi i foreningen v. Peter Erkmann

C) De stærke fællesskaber som inspiration v. Esben Danielsen

D) Aftenskolerne – betydning, udvikling og potentialer v. Henriette Bjerrum

E) Fællesskabet mod ensomhed v. Ventilen Fortæller og Ventilen Næstved

F) Nye stier til naturen v. Michael Krogh

G) Mere end en kegle på fodboldbanen v. Jacob Yoon Egeskov Nossell

13.00 Frokostpause med sandwich

13.45 Eftermiddags Workshop – vælg en af seks:

H) Få flere med, nye aktiviteter og motivationsorienteringer v. Kirstine Schlawitz og Maja Damgaard

I) Tiltræk og fasthold frivillige v. Peter Erkmann

J) Idrætsfaciliteten som indgang til idræt og fællesskab v. Lasse Lyck

K) Underrepræsentation: Hvordan får vi alle unge med i fællesskabet? v. Deniz Atan

L) Hvordan søger I støtte til jeres forening? v. Nordea­fonden

M) Hvad er det de gør på Røsnæs? v. Mogens Anholm og Troels Birk­ Kristoffersen

15.00 Kaffepause / alle går tilbage til Ny Ridehus

15.15 Fælles oplæg v. Jesper Bo Jensen – Fremtidens frivillighed og foreningsliv

16.00 Optræden v. Satiregruppen MAGT

16.50 Officiel afslutning på konferencen v. Formand for Fritidsudvalget, Torben Stenstrup

17.00 Tapas og mulighed for networking i Foyeren

18.00 Tak for idag