ADHD-foreningen – Næstved, Faxe og Stevns
2829 3451
nfs@adhd.dk

Følg lokalforeningen på Facebook og Instagram

Tilmeld dig nyhedsbrevet 

Opmærksomhed, aktivitetsniveau, impulskontrol!
ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, der giver børn, unge og voksne problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og ADHD påvirker i varierende grad hjernens evne til at regulere opmærksomhed, aktivitetsniveau og impulskontrol. Det betyder i praksis, at mennesker med ADHD ofte har svært ved at regulere deres adfærd i forhold til den situation, de er i, eksempelvis i en skoleklasse. Ved at sætte tidligt ind og give disse børn værktøjer og det rette miljø, kan de lære at mestre deres diagnose, så de får nemmere ved at indgå i krævende sociale sammenhænge og senere hen i arbejdslivet.

ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Foreningen har ca. 5.500 medlemmer, men arbejder for alle med ADHD. Således er oplysning om lidelsen en vigtig del af ADHD-foreningens arbejde.

Høj medbestemmelse
Netværk, rådgivning og redskaber gør en verden til forskel for dem, der har ADHD og deres pårørende. Derfor organiserer foreningen en meget stor del af sine aktiviteter i 12 lokalafdelinger med høj medbestemmelse, herunder den afdeling der dækker kommunerne Næstved, Faxe og Stevns.

Målet for lokalforeningen er at udbrede og formidle viden om ADHD i Næstved, Faxe og Stevns og være sparringspartner for pårørende og fagpersoner. Foreningen ønsker også at bekæmpe stigmatiserende adfærd overfor mennesker med ADHD.

De lokale ildsjæle varetager oplysningsarbejdet ved hjælp af trykt og digitalt materiale, de arrangerer foredrag, netværkscafeer og forældregrupper, og de forsøger endvidere at påvirke det lokalpolitiske arbejde. 

Når man melder sig ind i ADHD-Foreningen, er man automatisk medlem af sin lokalafdeling, og alle afdelingens foredrag er gratis for medlemmer. Bliv medlem. Bliv medlem. 

Landsmøderne
På landsplan ledes ADHD-foreningen af formandsskabet og hovedbestyrelsen. Der afholdes landsmøde hvert andet år i lige år. Her vedtages foreningens målsætningsprogram for de kommende to år, formandsskabet samt repræsentanter til hovedbestyrelsen vælges. Det er også her, foreningens vedtægter kan ændres.

Kontakt foreningen 

sølvpartner