AOF Næstved afholder i samarbejde med Susålandet et foredrag om filmmusikkens teori og historie. Foredraget vil gå i dybden med hvorfor, hvordan og hvonår filmmusik bliver brugt. Hvilke følelser kan en baggrundsmusik vække hos publikum, og hvordan vælger man den rigtig underlægningsmusik til en hvilken som helst scene i en film?

Sådanne spørgsmål vil blive besvaret og forklaret mandag den 20. april 2015 i et foredrag om filmmusik ved Birgitte Munch-Steensgaard.

Når du forlader foredraget, vil du være klogere på filmmusikhistorie helt tilbage til de allerførste film, som brugte baggrundsmusik. Samtidig vil du også have stiftet bekendtskab med adskillelige filmmusikalske begreber og have en langt større forståelse for, hvorfor filmmusik er så vigtig en del af filmoplevelsen.

Foredraget begynder kl. 19 i Grønnegade Kaserne Kulturcenter. Billetter kan købes på billetten.dk til 100 kr. stykket.

Screen Shot 2015-02-14 at 17.14.01