Foreningen NORDEN, Næstved er godt i gang med sit forårsprogram.

Det næste arrangement handler om stifteren af Herlufsholm Skole i 1565 – en af Næstveds stærke kvinder, Birgitte Gøye.

Hun levede i en tumultarisk tid (1511-1574), hvor kristendommen, kort efter reformationen, spillede en meget central rolle, og hun var en del af det magtfulde netværk omkring hoffet.

Sammen med ægtefællen, Herluf Trolle, stiftede hun Herlufsholm Skole for “adelige og andre ærlige mænds børn”

Lektor ved Herlufsholm Skole Trine Bie-Olsenfortæller om, hvorfor og hvordan Birgitte Gøye formedes som det spændende menneske, hun blev. Hun fortæller også om gravmonumentet over Herluf Trolle og Birgitte Gøye og om deres fælles eftermæle.

Sted: Næstved Bibliotek, Kvægtorvet.
Tid: torsdag, 23. februar 19:00 – 21:00

Entre: for medlemmer 80kr, for ikke medlemmer 100kr, som også dækker kaffe/te og kage i pausen. Af hensyn til traktement bedes tilmelding ske senest mandag, 20. februar til: Inger Søderdahl på tlf. 2422 4306.

Pressefoto