Borgermøde om flygtningeboliger i Karrebæk

Beskæftigelsesudvalget holder orienteringsmøde tirsdag den 14. juni kl. 19.00 i Karrebæk Skoles Samlingssal om etablering af midlertidige boliger til flygtninge på Vesterhavevej 1, Karrebæk.

Der vil være orientering om flygtningeindsatsen i Næstved Kommune og om boligplacering på Vesterhavevej 1, ved Rebecca Helqvist. Der vil være oplæg om frivillige og flygtninge ved Sam-X, som er en lokal integrationsforening tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Næstved_Kommune_shield[1]

Der vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål og debattere.

Tilmelding er ikke nødvendig. Hvis der er spørgsmål til arrangementet, kontakt Rebecca Helqvist på 5588 6553 eller rehel@naestved.dk