2.778 ansøgere har modtaget besked om, at de er blevet optaget på en af uddannelserne på Professionshøjskolen Absalon. Tre uddannelser har enkelte ledige pladser til dem, som ikke fik deres uddannelsesønske opfyldt eller ikke nåede at søge ind.

Foto: ABW
To professionsbacheloruddannelser i Kalundborg
12 og 23 studerende er optaget på henholdsvis den dansksprogede og engelsksprogede del af diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg. I år er adgangskravene til uddannelsen skærpede, hvilket betyder, at ikke alle ansøgere i sidste ende har fået mulighed for at starte på uddannelsen.

I år optages 77 studerende mod 62 sidste år på bioanalytikeruddannelsen, som efter sommer udbydes for første gang i Kalundborg i tillæg til uddannelsen i Næstved. De nye studerende skal først tilkendegive, i hvilken af de to studiebyer de ønsker at læse, når de accepterer studiepladsen. Absalon forventer, at uddannelsesstationen i Kalundborg kommer godt fra start, da det for en del af de nye studerende rent geografisk vil give god mening at vælge Kalundborg.

Enkelte ledige pladser på tre uddannelser
Selv om der samlet har været et lille fald i antallet af ansøgere i år, er der fyldt op på de fleste af Absalons professionsbacheloruddannelser. Det gælder blandt andet uddannelserne til pædagog, socialrådgiver og Leisure Management.

Ansøgere, der ikke har fået deres uddannelsesønske opfyldt eller ikke nåede at søge, kan stadig søge ind på en af Absalons uddannelser med uddannelsesstart efter sommer. Der er nemlig ledige pladser på læreruddannelsen i Roskilde og Vordingborg, på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi i Kalundborg samt på administrationsbacheloruddannelsen i Næstved. Der kan søges nu og frem til den 8. august 2018 – specifikt for læreruddannelsen er ansøgningsfristen den 15. august for kvote 2 og den 31. august for kvote 1.

Ansøgere, der måske stadig er i tvivl om deres uddannelsesvalg, kan besøge Absalons campusser i Roskilde, Vordingborg, Kalundborg og Næstved den 6. august kl. 17-19, hvor uddannelserne holder Åbent Hus.