Tv-vært, skribent og foredragsholder Clement Kjersgaard var fuld af smittende energi i timerne, hvor 1. og 2.-års elever lyttede, debatterede, quizzede og afholdt prøvevalg. Et af Næstved Gymnasium og HF’s formål var at forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre, og derfor var Clement Kjersgaard og hans ’Demokrati-dag’ oplagt at invitere ud på skolen til en hel dag om demokrati på alle leder og kanter.

Clement indledte selv dagen med oplæg, om hvordan verden har forandret sig, og hvor hurtigt det er gået. Fx var det svært at forudsige Brexit, at Trump vandt præsidentvalget i USA, og hvordan sociale medier spiller en stadig større rolle.

Eleverne lavede tekster til reklamevideoer for og imod EU fra hhv. venstre- og højrefløjen, og de debatterede grænser for ytringsfrihed og politiske holdninger, og hvad man bør give taletid.

Midt på dagen kom syv politikere på scenen:
Laura Lindahl (LA), Rasmus Nordqvist (AL), Frederik Vad (S), Anne Bertelsen (SF), Chris Bjerknæs (DF), Anders Storgaard (K), Sebastian Mylsted-Schenstrøm (V).

De diskuterede livligt med eleverne i salen om bl.a. klima, fake news, krig, fred og asylpolitik.

– Det er det ægte demokrati, når I unge får mulighed for at udfordre politikere på scenen med præcis de spørgsmål, I selv finder vigtigst, sagde Clement Kjersgaard. Og eleverne tog udfordringen op og stillede gode og kritiske spørgsmål gennem hele dagen.

Næstved Gymnasium og HF har delt disse fotos fra deres ‘Demokrati-dag’: