De leder efter en sygeplejerske, som sammen med dygtige og engagerede kollegaer vil støtte borgere med erhvervede hjerneskader, til at finde vej i deres nye livsomstændigheder.
Hvis du ikke har erfaring indenfor området, skal du ikke holde dig tilbage. De både kan og vil oplære dig. Det vigtigste er, at du har lyst til nye udfordringer i et spændende felt i udvikling.

Hvem kommer du til at arbejde med:

Center for Neuropædagogik er et selvstændigt fagspeciale. Her bor 28 voksne med hver deres unikke livshistorie og individuelle behov for støtte og pleje.
Dine kollegaer er social og sundhedsassistenter, socialpædagoger, pædagogiske assistenter, 1 ergoterapeut, 1 fysioterapeut som alle glæder sig til sparring, vejledning og hjælp til løsning af de sygeplejefaglige opgaver. Interesse for f.eks. sårpleje, fremme og forebyggelse, psykisk støtte og pleje vil være en fordel, da du vil møde dette i din hverdag på centeret.

De tilbyder

et afvekslende job, hvor dine faglige kompetencer vægtes højt. Du kommer du til at bevæge dig rundt på alle afdelinger samtidig med, at du er tilknyttet et fast team. Så nogle dage vil du skulle være hurtig til at omstille dig og andre dage kan bruges til fordybelse.
De er meget engagerede i deres speciale og vil gerne lære fra sig, men også gerne indfange ny viden, så de planlægger mere uddannelse (på diplom niveau) når corona slipper sit jerngreb om deres udfoldelsesmuligheder. De har 2 x årligt fællesmøde for alle ansatte, hvor de ofte inviterer en foredragsholder til inspiration og input. Derudover har de månedligt teammøde og kvartalsvise monofaglige møder.
en ugentlig arbejdstid på 32 timer og mulighed for selv at bestemme om det skal være med vagt hver anden weekend eller rådighedsvagt hver anden weekend.

De forventer, at du

kan bruge dit faglige skøn i mange sammenhænge -også der hvor teori og virkelighed er modstridende.
Evner både at tilrettelægge og arbejde selvstændigt og altid med borgerens ønsker og behov for øje. De arbejder altid sammen med borgeren og værner om dennes selvbestemmelsesret.
har kørekort, da de ligger på 2 forskellige matrikler samt at borgerne har forskelligt behov for ledsagelse.

Læs hele stillingsopslaget her (ansøgningsfrist d. 10. februar 2021)

Foto: ABW